Vodná kríza

Globálny nedostatok vody

Krátka správa

Bez prístupu k bezpečnej pitnej vode žije 1,2 miliardy ľudí, väčšinou v Afrike a iných chudobných regiónoch. Prístup ku slušnej kanalizácii nemajú 2,6 miliardy obyvateľov Zeme. Aj tieto fakty sú obsiahnuté v pravidelne vydávanej správe UNDP, rozvojovej agentúry OSN, Správa o ľudskom rozvoji 2006, vydanej 9. novembra.

S rastúcim počtom obyvateľov rastie aj konkurencia o vodné zdroje. V nasledujúcich desaťročiach sa to ešte zintenzívni. UNDP varuje: „V roku 2025 môžu v krajinách s problémom vody žiť viac ako 3 miliardy ľudí – a 14 krajín sa presunie zo skupiny kde je voda problémom, do skupiny s nedostatkom vody.“ Podľa správy to môže viesť ku „vojnám o vodu“.

Správa však silno odmieta názor, že kríza je spôsobená absolútnym nedostatkom zásob vody ako takých. „Korene krízy možno nájsť v chudobe, nerovnosti a nerovných mocenských vzťahoch, rovnako ako v nesprávnej politike riadenia vodných zdrojov, ktorá zhoršuje nedostatok.“

Správa žiada od ekonomicky silných krajín združených v G8 aby viedli „riešenie krízy vody a kanalizácie, ktorá spôsobuje smrť takmer dvoch miliónov detí každý rok.

Jedným z vysvetlení, ktoré správa ponúka, je nesprávne určovanie cien za vodu. „Tvorba cien vody sleduje jednoduché, perverzné pravidlo: čím si chudobnejší, tým viac platíš.“

Takéto vysvetlenie sa pravdepodobne nebude páčiť EÚ, ktorá dlhodobo tlačí na vyššiu účasť v systémoch distribúcie vody a spracovania odpadov v rozvojovom svete. V máji 2004 podpísala s krajinami ACP (Afrika, Karibik, Pacifik) dohodu o „poskytovaní vody“.

Táto zmluva podporuje partnerstvá medzi verejnými, súkromnými subjektmi a hráčmi z občianskej spoločnosti pri vytváraní dobrého riadenia vodných zdrojov. Mnohé mimovládne organizácie však dokument kritizovali, pretože podporuje expanziu súkromného sektora v tejto oblasti.