Voľnejšie pravidlá štátnej pomoci by mohli v Únii platiť dlhšie

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová, ktorá zodpovedá za politiku hospodárskej súťaže. [EPA-EFE/Olivier Hoslet]

Doposiaľ sa vďaka dočasnému rámcu núdzovej štátnej pomoci podarilo podporiť európske podniky zasiahnuté koronavírusom sumou takmer tri bilióny eur.

Európska komisia v súvislosti s pandémiou nového typu koronavírusu v pondelok zaslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh na predĺženie platnosti dočasného právneho rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky. Ide o právny rámec z 19. marca, ktorý chce Komisia rozšíriť do 30. júna 2021 a zároveň rozšíriť aj jeho pôsobnosti.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová, ktorá zodpovedá za politiku hospodárskej súťaže, pripomenula, že za posledných sedem mesiacov sa vďaka tomuto rámcu štátnej pomoci podarilo získať takmer 3 bilióny eur na potenciálnu podporu členských štátov určenú podnikom, ktoré boli najzasiahnutejšie koronakrízou.

„Následky krízy ešte budeme chvíľu pociťovať. Navrhujeme preto predĺžiť platnosť dočasného rámca do polovice budúceho roka a upraviť ho podľa aktuálnych potrieb podnikov tak, aby sme zároveň chránili aj jednotný trh EÚ,“ uviedla Vestagerová.

Podľa jej slov exekutíva EÚ súčasne s návrhom na rozšírenie a predĺženie rámca štátnej pomoci pracuje aj na oživení zeleného a digitálneho hospodárstva Európy. Spresnila, že pravidlá štátnej pomoci zohrajú významnú úlohu pri nasmerovaní členských štátov k tomu, aby zabezpečili správne využitie obmedzených verejných zdrojov, pritiahli súkromné investície a využili všetky výhody efektívnej hospodárskej súťaže.

Eurokomisia Slovensku schválila štátnu pomoc za dve miliardy eur

Ide o schému mzdových dotácií, ktorá vláde umožňuje prefinancovať podnikom časť mzdových nákladov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 tisíc zamestnancov a 300 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb.

Návrh, ktorý eurokomisia v pondelok zaslala na konzultáciu členským štátom, sa týka predĺženia dočasného rámca pri zachovaní súčasných stropov v existujúcich ustanoveniach (vrátane pomoci s likviditou) o ďalších šesť mesiacov do 30. júna 2021. Cieľom je umožniť členským štátom pomôcť podnikom v čase krízy, najmä tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá.

Komisia chce rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tak, aby zohľadňoval pretrvávajúce hospodárske neistoty, ako aj potreby podnikov s výrazným poklesom obratu a umožňoval členským štátom finančne prispieť na fixné náklady podnikov, ktoré ich nedokážu pokryť z vlastných príjmov. Cieľom je vyhnúť sa ich podkapitalizácii, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť základy na ich oživenie. Členské štáty EÚ majú možnosť návrh eurokomisie pripomienkovať.

Dočasný právny rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla a rozšírený o možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov potrebných na boj proti pandémii nového koronavírusu. Komisia 8. mája schválila druhú zmenu, ktorou sa rozsah pôsobnosti dočasného rámca rozšíril aj o opatrenia týkajúce sa rekapitalizácie a podriadeného dlhu. Tretiu zmenu prijala Komisia 29. júna a rozšírila ňou rozsah pôsobnosti rámca v snahe výraznejšie podporiť mikropodniky, malé podniky a startupy a stimulovať súkromné investície.

Platnosť dočasného rámca mala pôvodne uplynúť 31. decembra 2020 s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré je možné prijímať do 30. júna 2021.