Vulkán urýchľuje zjednotenie neba v EÚ

Európska komisia získala na stretnutí v Bruseli podporu pre svoj plán zaviesť balíček „Jednotné nebo“. Stalo sa tak v čase, kedy museli Veľká Británia a Írsko opätovne zatvoriť na niekoľko hodín svoje letiská z dôvodu uvoľnenia ďalšieho popola z islandskej sopky.

Tento krok zjednotiť vzdušné priestory 27 členských krajín do len deviatich blokov do júna 2012 by napomohol k lepšej koordinácii leteckej dopravy v prípade budúcich kríz.

„Rada súhlasí s potrebou vytvoriť… záväzné hraničné hodnoty na európskej úrovni, ktoré by jasne definovali bezpečnostný plášť motorov a lietadiel s ohľadom na riziko zo strany vulkanického popola,“ uvádza sa vo vyhlásení ministrov. V súčasnosti sa tak vytvárajú normy v tejto oblasti.

Ministri tiež súhlasili, že sa budú spoliehať na rady Poradenského centra pre vulkanický popol a Eurocontrol.

Komisia odhaduje, že aprílové prerušenie leteckej dopravy letecké spoločnosti, ktoré sú už i tak v neľahkej finančnej situácii, pripravilo o približne 1,5 až 2,5 miliardy eur. Spolu sa zrušilo približne 100 tisíc letov a zmeny sa dotkli desať miliónov pasažierov.

V súlade s iniciatívou Jednotné nebo Komisia navrhla pomôcť aerolinkám v ich úsilí dostať sa z problémov nedostatku likvidity tým, že sa znížia poplatky platené letovým kontrolórom.

„Toto je nápad, ktorý v Rade veľmi neprivítali,“ povedal novinárom eurokomisár pre dopravu Siim Kallas. „Najviac zasiahnuté boli letecké spoločnosti… a nápadom bolo zdieľať s nimi ich bremeno.“

Diplomati EÚ povedali, že ministri mali tiež „vážne obavy“ z návrhu pomôcť aerolinkám tým, že by sa im udelila štátna pomoc, ktorá by im pomohla pokryť náklady spojené s úhradou výdavkov uviaznutých pasažierov.

„Veľmi málo sa ozvalo a povedalo, že zvažuje prostriedok štátnej pomoci,“ uviedol jeden diplomat. „Fínsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko a Rumunsko povedali, že sú proti tomuto nápadu a obávajú sa, že by to poškodilo rovnováhu.“

Kallas leteckým spoločnostiam už viackrát zopakoval, že ich žiadosť o odškodnenie nebude jednoduché splniť. „Nie je k dispozícii žiadne vrece s peniazmi,“ dodal.

Ministri však podporili Kallasov plán pokračovať v zjednocovaní európskeho leteckého priestoru. „Snažili sme sa urýchliť niekoľko mechanizmov, ktoré sú už naplánované v balíčku Jednotné európske nebo,“ povedal španielsky minister dopravy José Blanco.

Tieto technické kroky zahŕňajú nominovanie koordinátora pre deväť leteckých blokov a vytvorenie „bunky pre koordináciu krízy“ zloženú z odborníkov a politikov.