Výber environmentálnych daní v EÚ je najnižší za posledných 10 rokov

Krátky článok:

Štáty Európskej únie vybrali v roku 2005 na daniach a odvodoch takmer 40 % svojho HDP. Z toho environmentálne dane tvorili len 2,6 %. Je to najnižšia hodnota od roku 1995 a tendencia je klesajúca. V tom istom čase svetoví lídri na čele s Gordonom Brownom či Nicolasom Sarkozym stavajú boj proti klimatickým zmenám medzi svoje top-priority. Environmentálne dane majú ten istý cieľ – znížiť spotrebu škodlivých či vzácnych komodít – najmä uhlia, nafty, či vody. Podľa štatistiky Eurostatu sa znížilo predovšetkým zdanenie energií.

Tab: Výber environmentálnych daní v EÚ

Slovensko ekologické zdanenie posilňuje. Od nového roka nadobudne účinnosť nový zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Ekológovia však upozorňujú, že pre množstvo výnimiek, bude jeho účinok otázny. Napríklad zdanenie elektriny sa nevzťahuje na energeticky náročnú výrobu, v prípade uhlia majú výnimku výrobcovia elektriny, koksu, železničná doprava aj domácnosti a podobne je to aj pri plyne.

Environmentálne aspekty sa do teraz v slovenskom daňovom systéme uplatňovali najmä cez rôzne daňové úľavy: nižšia spotrebná daň na bezolovnatý benzín a biopalivá; oslobodenie od cestnej dane pre vozidlá v kombinovanej doprave; náklady na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia ako daňovo odpočítateľná položka a iné.

Dane s cieľom chrániť životné prostredie sú rozšírené najmä v starých členských štátoch EÚ. V Holandsku platí od roku 1995 daň za nadmerné využívanie vody, likvidáciu odpadu a regulačná daň za energiu. Podobný systém zelených daní na energie a vodu platí aj v Dánsku, Estónsku a ďalších krajinách.