Výbor EP za prísnejšiu kontrolu ratingových agentúr

Pri výzve k väčšej regulácii výbor obvinil ratingové agentúry zo zlyhania pri odhadovaní zhoršujúcich sa podmienok na finančnom trhu a že tomu včas nedokázali prispôsobiť svoje ratingy. Sektor čelí kritike, že investorov nevarovali o rizikových produktoch spojených s tzv. subprime hypotékami. Prísnejšiu kontrolu ratingových agentúr by mala podporiť aj skupina G20 na aprílovom summite.

Opatrenia značne ovplyvnia spoločnosti ako Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service a Fitch Ratings. Podľa komisára Charlieho McCreevyho práve ratingové agentúry spôsobili rozšírenie toxických aktív. Produkty mali najprv vysoký rating, no po vypuknutí problémov v USA sa s nimi už nedalo ďalej obchodovať.

Poslanci McCreevyho návrh modifikovali o opatrenie, ktorým by sa vytvoril paneurópsky výbor zložený z regulátorov jednotlivých členských štátov, ktorý by mal na starosti registráciu a regulačnú moc. Snaha o to, aby sa intenzívnejšie menili zamestnanci jednotlivých agentúr, aby nedošlo k tomu, že sa priveľmi zblížia s niektorými podnikateľskými sférami, nateraz zlyhala.

USA plán skritizovali, pretože podľa nich má mimoteritoriálny vplyv na činnosť agentúr mimo EÚ s prihliadnutím na to, že dve z troch najväčších (S&P a Moody’s) sú americkými spoločnosťami. V USA registrácia nie je povinná, no regulátori v decembri zaviedli pravidlá, podľa ktorých agentúry nesmú hodnotiť svoju vlastnú prácu.

EurActiv/Reuters