Vyhlásenie o mikroúveroch prijaté

7. mája oznámil predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering úspešné zavŕšenie podpisového obdobia pre písomné vyhlásenie o mikroúveroch.

Text vyhlásenia uvádza, že mikroúver predstavuje hlavný nástroj boja proti chudobe (a teda plnenia Miléniových cieľov), ako aj na to, že umožňuje rozvoj autonómnych projektov zamestnanosti, zlepšenie životných podmienok a prispieva k emancipácii žien. Ide o spôsob poskytovania pôžičiek na malé sumy, ktorý je prístupný znevýhodneným osobám.

Parlament prostredníctvom uznesenia žiada Komisiu a Radu, aby uznali význam mikroúveru v rámci susedských a rozvojových politík EÚ a vyzýva ich, aby vyjadrili väčšiu podporu projektom pre mikrofinancovanie, najmä čo sa týka programov v prospech žien.

Poslanci tiež žiadajú potrebné „ľudské a hospodárske zdroje pre projekty financované z mikroúverov pre rozvojové a stredomorské krajiny“ a navrhujú zriadenie spoločného združenia pre mikroúvery, ktoré by bolo zodpovedné za certifikáciu dôveryhodnosti predložených projektov.

V období od 14. januára do 24. apríla 2008 sa pod vyhlásenie postupne podpísalo 424 zo 785 europoslancov, čím sa z dokumentu stalo uznesenie predstavujúce oficiálny postoj Parlamentu k tejto otázke. Predkladateľmi uznesenia sú okrem slovenskej europoslankyne a predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Anny Záborskej (EPP-ED) aj Jamila Madeira (PES), Ana Maria Gomes (PES), Luisa Morgantini (GUE/NGL) a Miguel Angel Martínez Martínez (PES).