Výpadok elektriny poukázal na zastaranosť európskych sietí

Pozadie:

Napriek pokračujúcemu procesu liberalizácie zostávajú európske trhy s elektrickou energiou väčšinou vnútroštátne. Príčinou je čiastočne aj nedostatok prepojení medzi jednotlivými štátmi.

Na summite v marci 2006, v rámci snáh o vytvorenie jednotného trhu s elektrickou energiou, sa európski lídri dohodli na zvýšení prepojenosti medzi štátmi. Cieľom je dosiahnuť, aby jednotlivé štáty zdieľali aspoň 10% svojej celkovej produkcie elektriny. Financovanie by mali zaistiť firmy, ktoré sa na pripojeniach budú podieľať.

Prvým krokom k vytvoreniu spoločného trhu s elektrinou je vytvorenie siedmych menších regionálnych trhov. Každý bude vedený národným energetickým regulátorom.

Otázky:

Posledný masívny výpadok elektriny sa stále vyšetruje, ale už sa objavujú názory, že hlavnou príčinou bolo nezvládnutie veľkého množstva energie pochádzajúcej z veterných elektrární, ktorá sa dostáva do siete.

Predseda  Európskeho operátora pre prenosové systémy ( ETSO), Daniel Dobbeni sa na tlačovej konferencii 7.11. vyjadril, že „zatiaľ nevieme, či bol príčinou vietor, alebo nie“.

Európsky energetickí regulátori sa 7. novembra zhodli, že je na vysvetlenie príčin masívneho výpadku nutné začať vyšetrovanie na európskej úrovni.

Predseda Rady európskych energetických regulátorov, Sir John Mogg povedal, že výpadok „ukazuje potrebu, dnes viac ako kedykoľvek predtým, vytvoriť regulačný subjekt na európskej úrovni“.

Doteraz sa podobné návrhy stretli so silným odporom v členských štátoch EÚ. Na summite v marci 2006 bol návrh na vytvorenie európskeho energetického regulátora označený za „predčasný“.

Pozície:

Predseda ETSO Daniel Dobbeni zdôraznil, že hlavným kritériom, podľa ktorého by krajiny mali zavádzať nové siete, je ich energetický mix- teda podiel uhlia, obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie a ďalších zdrojov, na celkovej produkcii elektrickej energie: „Operátori musia poznať plány týkajúce sa energetických mixov, aby tomu mohli prispôsobiť budovanie rozvodných sietí“.

Podľa poslanca Európskeho parlamentu za Stranu zelených Clauda Turmesa (Luxembursko), sú siete jednoducho nepripravené na prácu s obnoviteľnými zdrojmi energií. Pola neho by mala budúca energetická infraštruktúra počítať so schopnosťami sietí pracovať s decentralizovanou výrobou elektrickej energie. Týka sa to hlavne energie pochádzajúcej s morských „veterných fariem“, alebo solárnych panelov, ktoré používajú domácnosti.

Siete sú momentálne nastavené na prenos energie z centra do okrajových častí. Ale keďže „veterné farmy“ a domáce zariadenia na výrobu energie pracujú presne v opačnom smere, vznikajú problémy pri vstupe ich energie do sietí.

Podľa Európskej komisie „súčasné elektrické siete nedržia krok so zmenami v energetickom priemysle“. To zabraňuje EÚ vo výrobe väčšieho množstva energie z obnoviteľných zdrojov.

Na európskej úrovni sa už začali výskumné aktivity na vyriešenie tohto problému. Podľa vyjadrení z Komisie „situácia, ktorej musí Európa v súčasnosti čeliť je zapríčinená faktom, že elektrické rozvodné siete sú založené na produkcii energie  na uhlíkovom základe. Zdroje takejto energie sú často geograficky veľmi vzdialené od konečných spotrebiteľov. Systém by sa mal rozvíjať tak, aby aj individuálne domácnosti , využívajúce malé, súkromné zdroje energie ako sú veterné turbíny, alebo solárne panely, mohli prebytočnú energiu predávať naspäť do rozvodných sietí“.

Podľa Airticity, medzinárodnej spoločnosti, ktorá operuje v USA vo Veľkej Británii a zaoberá sa obnoviteľnými zdrojmi energie, by sa v Európe mala vytvoriť „supersieť“, schopná poradiť si s energiou z „veterných fariem“, ktoré sú plánované v Severnom a Baltickom mori. Airticity tvrdí: „Keďže elektrina sa môže vyrábať všade kde fúka vietor, musíme prepojiť „veterné farmy“ v celej Európe, a tak zaistíme spoľahlivý a predvídateľný zdroj energie.“

Vo Veľkej Británii nedávno Ministerstvo pre obchod a priemysel a národný energetický regulátor OFGEM vyzvali na identifikáciu bariér zabraňujúcich decentralizovanej výrobe elektriny.

Ďalšie kroky:

  • 10. január 2007: Komisia predloží strategický energetický prehľad, analyzujúci výhod y nevýhody jednotlivých zdrojov energie
  • február 2007: CEER odporúčania ako sa vyhnúť ďalším energetickým výpadkom
  • jar 2007: summit EÚ prijme akčný plán priorít pre európsku energetickú politiku