Výrobcovia alkoholu predstavili návrh označovania

Výrobcovia alkoholu zverejnili svoj návrh na označovanie výrobkov. Vyvolalo to kritiku zo strany neziskových organizácii, ktoré tvrdia, že návrh “zlyhal” v tom, aby zodpovedne informoval spotrebiteľa. [Shutterstock]

Výrobcovia alkoholu predstavili návrh na označovanie zloženia ich výrobkov. Či informácie zverejnia na štítku, online alebo oboma spôsobmi, je na nich.

Firmy vyrábajúce alkoholické nápoje sa nedokázali dohodnúť na tom, ako budú svojich spotrebiteľov o obsahu kalórii svojich výrobkov informovať. V prípade, že podaný návrh nebude spĺňať kritéria Komisie, európski úradníci prehodnotenia dostupné možnosti, uviedol hovorca.

Výrobcovia liehovín presadzujú, aby bola kalorická hodnota uvádzaná v pomere k „poháru“ a nie k „100 ml“, čo je oficiálne platná mierka pre kalorickú hodnotu všetkých ďalších nápojov v Európe.

Liehovary ale argumentujú, že mierka k „100 ml“ je zavádzajúca, lebo iba málo ľudí by také množstvo vypilo. Je to dokonca väčšie množstvo ako odporúčaná denná dávka s ohľadom na zdravie a bezpečnosť. Liehoviny sa väčšinou podávajú v množstve 30 ml.

Dozvieme sa, koľko priberáme z alkoholu?

Výrobcovia alkoholu a piva by mali už čoskoro začať spĺňať podmienky novej európskej regulácie. Vďaka nej by sa mal spotrebiteľ dozvedieť, čo výrobok, ktorý si kupuje, obsahuje.

Rozdielne filozofie

S týmto prístupom ale nesúhlasia výrobcovia piva. Pierre-Olivier Bergeron, generálny tajomník združenia európskych pivárov (The Brewers of Europe) sa vyjadril, že mierka k „100 ml“ im vyhovuje.

„Sú tam pri vnímaní mierne odchýlky, ale celkovo existuje zhoda na tom, že mierka k 100 ml by sa mala zachovať v súlade s nariadením o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľovi. Čo sa týka implementácie, možné sú rôzne prístupy.“ Bergeron trvá na tom, že výrobcovia alkoholu by sa mali pridŕžať platnej legislatívy.

„Vždy sme chceli, aby bol návrh pre spotrebiteľov čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší,“ uviedol a dodal, že stále platí, že „100 ml je legálne platný a primeraný pomer”.

Zástupcovia výrobcov liehovín majú ale iný názor. Ulrich Adam, generálny riaditeľ združenia výrobcov liehovín (spiritsEUROPE) hovoril o „rozdielnych filozofiách“ a zdôraznil, že podľa nich je mierka k 100 ml zavádzajúca.

Ulrich Adam uviedol, že výrobcovia liehovín budú žiadať európskych úradníkov, aby zvážili povoliť na štítkoch referenciu „prevažne v pomere k porcii a nie k 100 ml“. Budú  požadovať, aby sa energetická hodnota alkoholických nápojov, ktoré sa neservírujú v množstve 100 ml, určovala v množstve, v akom sa bežne podávajú.

„Pre nás je dôležité, aby spotrebitelia vedeli, čo pijú a nie to, čo je napísane na štítku. Vždy budeme označovať energetickú hodnotu k pomere dávky a ako je požadované tak aj k pomere k 100 ml,“ dodal. Splnia tak aj svoj zámer, aj svoju zákonnú povinnosť.

Flexibilita návrhu

Návrh obsahuje spoločnú časť a štyri prílohy, z ktorých každá sa venuje jednotlivým sektorom osobitne (pivo, víno, liehoviny a mušt). Prílohy tak presne popisujú úlohy pre každý sektor jednotlivo.

Europoslanci opätovne vyzvali na povinné označovanie potravín

Označovanie pôvodu potravín by sa podľa poslancov malo rozšíriť na mlieko a mliečne výrobky a na ďalšie druhy mäsa.

Všeobecný princíp pritom navrhuje, že jednotliví výrobcovia si môžu vybrať, aké informácie poskytnú spotrebiteľovi na štítku alebo online. Veľké množstvo malých a stredných podnikov s výrobou alkoholických nápojov pravdepodobne bude publikovať tieto informácie iba online.

Návrh počíta s tým, že online informácie budú pre spotrebiteľa jasne označené priamo na štítku, a to buď prostredníctvom uvedenia web stránky, QR kódu, čiarového kódu alebo iným spôsobom, dostupným cez smart technológie.

Priemysel tiež zdôraznil, že zavedie „robustný“ monitorovací systém, aby mohol zhodnotiť vplyv implementácie k marcu 2021.

Európska komisia túto monitorovaciu iniciatívu firiem uvítala. Cez svojho hovorcu upresnila, že „Komisia je odhodlaná nájsť vhodný spôsob, aby sa spotrebitelia dozvedeli o zložení alkoholu, ktorý pijú“.

Iný európsky úradník pre EURACTIV potvrdil, že návrh výrobcov alkoholu by mal naplniť potreby a očakávania spotrebiteľov. Nespresnil ale postoj Komisie voči iniciatívam označovania zloženia prevažne online spôsobom.

Neziskové organizácie sú nespokojné

Zverejnenie návrhu vyvolalo ostré reakcie neziskových organizácii, ktoré sa venujú verejnému zdraviu. Tie tvrdia, že priemysel svojim návrhom v snahe zodpovedne informovať spotrebiteľa „zlyhal“ .

„Spotrebitelia majú právo vedieť. Často ani len netušia, že  alkoholické nápoje môžu obsahovať veľké množstvo cukru. Tieto fakty by nemali byť schované niekde v online priestore,“ povedal Jacques de Haller, prezident Stáleho výboru európskych lekárov (Standing Committee of European Doctors CPME).

Európska organizácia spotrebiteľov (European Consumer Organisation BEUC) prístup priemyslu kritizuje.

„Priemysel si uzurpuje až príliš veľa flexibility v tom, koľko informácii spotrebiteľovi ponúkne. Keďže spotrebitelia sa pri nakupovaní rozhodujú v priebehu sekúnd, je nerealistické očakávať, že budú tráviť minúty pri hľadaní informácii online o tom, koľko kalórii obsahuje víno alebo vodka,“ uviedla BEUC. Dodal tiež, že traja z desiatich spotrebiteľov smartfón ani nevlastnia.

Výrobcovia alkoholu na druhej strane tvrdí, že online priestor ponúka oveľa väčší priestor na poskytnutie informácii spotrebiteľom. Firmy zdôraznili, že v digitalizujúcom svete pribúda počet ľudí, ktorí hľadajú online informácie o výrobkoch, ktoré konzumujú.