Výrobcovia áut neplnia vlastné ciele

 

Pozadie:

V roku 1998 sľúbilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) Európskej komisii, že do roku 2008 dosiahne zníženie priemerných emisií CO2 na 140 g/km. Japonskí a kórejskí výrobcovia, reprezentovaní združeniami JAMA a KAMA, sa dohodli na tom istom cieli, a to do roku 2009.

Cieľom EÚ, odsúhlaseným hlavami vlád a štátov, je dosiahnuť priemerné číslo emisií CO2 120 g/km do roku 2010 pre všetky nové osobné autá.

Otázky:

Údaje o predaji áut, analyzované T&E ukazujú, že automobilový priemysel EÚ „takmer iste“ nesplní svoj dobrovoľný záväzok znížiť emisie CO2 a znížiť účty spotrebiteľov za palivá v čase, keď sú ceny ropy rekordne vysoké.

T&E tvrdí, že výrobcovia potrebujú znížiť CO2 o bezprecedentných 4,3% ročne počas nasledujúcich troch rokov, ak by mali splniť svoj dobrovoľný záväzok znížiť emisie z nových áut na priemernú úroveň 140 g/km do roku 2008. Tvrdí, že Európska komisia dokonca „neformálne odložila“ svoj cieľový dátum na zníženie emisií CO2 na úroveň 120 g/km do roku 2012.

Pokrok výrobcov automobilov pri plnení vlastného dobrovoľného záväzku je monitorovaný Komisiou na ročnom základe. Už minulý rok si Komisia všimla, že tempo pri znižovaní emisií je pod mierou 2% ročne, ktorá je potrebná na splnenie cieľa (pozri EurActiv, 24. jún 2005).

Pozície:

„Pravidlá, ktoré robia automobilové palivo efektívnejším, šetria mnoho peňazí,“ tvrdí riaditeľ T&E Jos Dings. „Splnenie cieľa EÚ by malo za následok o 25% nižšie účty za palivo. Pri dnešných cenách by to znamenalo pre bežné auto počas troch rokov úsporu 1000 eur,“ povedal Dings.

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), kontaktované EurActivom, sa odmietlo vyjadriť k číslam T&E a povedalo, že môže byť konfrontované len s oficiálnymi číslami. Riaditeľ pre komunikáciu ACEA Alfredo Filippone naznačil, že od roku 2003 poskytujú členské štáty údaje o emisii CO2. Predtým to boli samotní výrobcovia, podotkol.

Minulý rok bolo ACEA kritizované aj zo strany World Resources Institute (WRI), argumentujúc tým, že európske automobilové spoločnosti neodhaľujú úplne svoje stratégie, ako plnia dobrvoľnú dohodu znižovať emisie CO2. „Problém s dohodou s ACEA je v tom, že nikto nevie, čo automobilové spoločnosti plánujú urobiť, aby tento priemyselný sektor splnil v roku 2008 svoj cieľ,“ povedala Amanda Sauerová z WRI.

Ďalšie kroky:

  • správa Komisie o pokroku sa očakáva v júni 2006

  • 2008: uplynie konečný termín ACEA na zníženie emisií CO2 na 140 g/km

  • 2009: uplynie konečný termín JAMA/KAMA na zníženie emisií CO2 na úroveň 140 g/km