Výsledky summitu OSN o zmene podnebia

Globálna vodná kríza

Krátka správa:

V piatok 17. novembra sa skončila konferencia s účasťou 180 štátov. Prijala pracovný program pre pokračovanie globálnych snáh v boji proti klimatickým zmenám s názvom „Pracovný program z Nairobi o dopadoch, zraniteľnosti a adaptácii“. Popri programe bude vytvorený fondo na podporu konkrétnych adaptačných aktivít v rozvojových krajinách.

„Konferencia splnila sľub podporiť potreby rozvojových krajín,“ povedal predseda konferencie – keňský minister pre prírodné zdroje a životné prostredie Kivutha Kibwana. „Pozitívny duch konferencie prevládol.“

Návrh zo strany Brazílie – poskytnúť motivačné opatrenia na zníženie emisií rozvojových krajín z deforestácie – bude predmetom ďalšieho skúmania v marci 2007. Ďalší návrh, poskytnúť finančné prostriedky v rámci mechanizmu pre čistý rozvoj pod Kjótskym protokolom na projekty zachytávania a uskladňovania uhlíka, bude odložený do doby, kým sa nevyvinú vyspelejšie technológie.

V otázke, čo robiť v oblasti boja proti zmene podnebia po roku 2012, keď vypršia ciele, stanovené Kjótskym protokolom, bolo pokrok výrazne menší. Bol odsúhlasený časový harmonogram revízie Kjótskeho protokolu, jeho prehodnotenie by sa malo uskutočniť v roku 2008.

EÚ privítala „solídne výsledky“ konferencie. „Prišli sme sem predovšetkým viesť pokrok v otázkach adaptácie a vydláždiť cestu pre ďalšie dôležité aktivity zníženia emisií, a to je aj to, čo sme urobili,“ povedal minister životného prostredia Fínska Jan-Erik Enestam.

„Teraz musíme zabezpečiť, aby nasledovalo konkrétne konanie,“ dodal minister reflektujúc obavy, že pokrok v otázkach aktivít po roku 2012 je príliš pomalý.

„Budem pracovať spolu partnermi na tom, aby sme dali medzinárodnému procesu znižovania emisií vyššiu naliehavosť,“ povedal nemecký minister životného prostredia Sigmar Gabriel, ktorého krajina preberie predsednícku stoličku od Fínska v januári 2007.