Vysoká inflácia trápi celý svet

Zdroj: photosan0, www.creativecommons.org

Krátka správa

Decembrová medziročná inflácia v EÚ sa dostala na rekordných 3,2%. Miera rastu cien sa zrýchlila prakticky vo všetkých štátoch EÚ. Dôvodom sú najmä rastúce svetové ceny potravín a ropy. Krajinám, ktoré sa snažia vstúpiť do eurozóny a rast cien si udržujú na miernej úrovni (ako Slovensko s infláciou 2,5%) to prospieva – zvyšuje sa tým aj referenčná hodnota inflácie, ktorú nesmú prekročiť.

Horšie sú na tom krajiny, kde inflácia výrazne prekonáva európsky priemer. Zdražovanie bolo v decembri najvýraznejšie v

  • Lotyšsku14%
  • Bulharsku 11,6%
  • Estónsku 9,7%
  • Litve 8,2%

V Maďarsku sa inflácia dostala na úroveň 7,4%. Dôvodom sú nielen svetové ceny ropy, ale aj slabá poľnohospodárska úroda, ktorá ešte viac akcelerovala rast cien potravín. Vláda v Budapešti má starosti aj s ďalšími ukazovateľmi, nevyhnutnými na splnenie Maastrichtských kritérií: musí znížiť vysoký schodok verejných financií, ktorý v minulom roku dosiahol 6,2% HDP. Ekonomický rast, ktorý by jej mohol pomôcť splniť tento cieľ je v porovnaní so susedmi V4 relatívne nízky – za rok 2007 dosiahol sotva 2%.

„V tejto situácii sa musíme zamerať na cenovú stabilitu,“ vyhlásil guvernér Národnej banky Maďarska Andás Simor. „Musíme uplatňovať monetárnu politiku v tomto zmysle. Pokiaľ nedosiahneme cenovú stabilitu, nemôžeme sa venovať ekonomickému rastu,“ cituje Simora agentúra Bloomberg.

Maďarsko, podobne ako Česko a Poľsko, stále nestanovilo cieľový dátum vstupu do eurozóny. Vláda sa obmedzila na široký horizont 2011 – 2014. Analytici však očakávajú skôr neskorší termín 2014.

Koncoročná inflácia v Číne dosiahla takmer 7%, čo je najviac za uplynulých jedenásť rokov. Peking ju označil za jednu z najvážnejších výziev svojej politiky. Vláda zakázala zvyšovať ceny mäsa, vajec a jedlého oleja.  Zároveň prikázala bankám vytvárať väčšie finančné rezervy.

„Inflácia je vždy veľmi citlivá politická téma a vláda sa snaží vytvoriť dojem, že stojí na strane ľudí,“ vyhlásil pre Bloomberg ekonóm Mark Williams. Zdražovanie má v Číne niekedy dramatické následky – pri minuloročnej panike, ktorú vyvolal výpredaj jedlého oleja v supermarkete Carrefour v Chongqingu zahynuli traja ľudia, píše Bloomberg. Inflácia dolieha mimoriadne ťažko na sociálne najslabšie vrstvy – podľa Svetovej banky žije v Číne 300 miliónov ľudí v chudobe.

S infláciou sa boria aj Spojené štáty americké. Okrem krízy hypotekárneho trhu a nárastu nezamestnanosti, musia riešiť aj najväčší medziročný nárast cien za uplynulé dva roky – 4,3%. Hlavný dôvod je rovnaký, ako v iných častiach sveta – rastúce ceny ropy.