Vysoké očakávania od Fínska

fínsko

 

Pozadie

Predsedníctvo Fínska, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 1995, začalo 1. júla. Fíni začínajú s dobrou reputáciou a vysokými očakávaniami, vyvolanými aj úspešným predsedníctvom v roku 1999. Okrem toho patrí krajina medzi najlepších pokiaľ ide o plnenie Lisabonských cieľov v oblasti inovácií, vzdelávania a vedy, jej ekonomika má zdravé ukazovatele a vysokú zamestnanosť.

Otázky

Fínsko urobilo z konkurencieschopnosti a inovácií jednu z priorít svojho šesťmesačného predsedníctva. Ohlásilo tiež „novú generáciu“ environmentálnej politiky.

Pozície

Prezident zamestnávateľskej organizácie UNICE Ernest Antoine Seilliére podporil priority Fínskeho predsedníctva. Vidí v nich „budúcnosť Európy“ a „konkurencieschopnosti“.

„Pre európsku podnikateľskú komunitu je zásadne dôležité, aby politici našli riešenie na súčasnú krízu riadenia v EÚ tak rýchlo, ako je to možné. Fínsko sa musí naviac chopiť príležitosti a predstaviť príklad vlastného úspechu, ktorým sa stali jednou z najkonkurencieschopnejších ekonomík sveta vďaka ekonomickým reformám. Malo by tak podporiť tie členské krajiny, ktoré v reformách stále meškajú“, hovorí prezident UNICE v tlačovom vyhlásení.

John Monks, generálny riaditeľ Európskej konfederácie odborových zväzov ETUC podporuje využitie inovácií a technológie v Európe – podľa fínskeho príkladu – pre posilnenie ponuky vysoko kvalifikovaných pracovných miest. „Európa sa musí koncentrovať na pozitívnu agendu, odpovedať na najviac tlačiace obavy občanov a pracujúcich, obnoviť ich dôveru a podporu Únii. Fínsky príklad je veľmi dôležitý pre pozitívny signál v Európe a príspevok k definícii európskeho modelu sociálneho a ekonomického rozvoja v rozšírenej EÚ a globalizovanom svete.“

ETUC menuje niekoľko oblastí, v ktorých chce zaznamenať pokrok pre budovanie „lepšej Európy“. V nasledujúcich šiestich mesiacoch očakáva aj diskusiu o otázkach ako je „flexikurita“ a spojenie medzi produktivitou, organizáciou práce a rovnováhou medzi prácou a voľným časom. Žiada tiež zapojenie sociálnych partnerov do procesu diskusie.

John Honterez, generálny tajomník Európskeho environmentálneho výboru (EEB) hovorí: „Fínske ministerstvo životného prostredia naznačilo debatu o „novej generácii environmentálnych politík“. Vítame to, nakoľko sa to zameriava na tri dôležité výzvy: meniace sa príležitosti, zodpovednosť a obmedzenia EÚ na vznikajúcom globálnom ekonomickom poli, potrebu zamerať sa na vzorce spotreby a výroby, potrebu mobilizovať nástroje, ktoré zabezpečia, by trh pracoval v prospech životného prostredia.“

„Dúfame, že Fínske predsedníctvo ukáže rovnakú mieru ambície keď pôjde o vysporiadanie sa s konkrétnymi otázkami: REACH, legislatíva týkajúca sa ovzdušia, odpadu a spodných vôd“, povedal Honterez pre EurActiv.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC sa stretla s fínskym ministrom obchodu a priemyslu, zodpovedným aj za spotrebiteľskú politiku, Mauri Pekkarinenom. BEUC požiadalo Fínske predsedníctvo aby vrátilo Alternatívne urovnanie sporov (nástroj na urovnávanie spotrebiteľských sporov mimosúdnou cestou) späť do agendy rokovania Rady, ako to urobili v roku 1999: „Spotrebitelia sa stále nemôžu spoľahnúť na ľahko dostupnú, efektívnu procedúru urovnávania sporov na jednotnom trhu (Únie)“, píše BEUC.

BEUC tiež zdôraznilo, že v kontexte diskusie o návrhu smernice o audiovizuálnych médiách by mal byť zvážený návrh na zákaz reklamy zmeranej na deti a produkt placementu jedna s vysokým obsahom tuku, cukru a soli.