Význam energetiky v politike EÚ rastie

 


Pozadie:

Európska komisia otvorila diskusiu o budúcej spoločnej európskej energetickej politike zverejnením Zelenej knihy v marci 2006. Medzi kľúčovými návrhmi figuruje dokončenie otvorenia európskych trhov s elektrickou energiou a plynov a vystupňovanie vzťahov s dodávateľmi ako Rusko a OPEC.

Otázky:

Na samite EÚ 17. júna budú hlavy štátov a vlád diskutovať o spoločnom dokumente Komisie a šéfa zahraničnej politiky EÚ Javiera Solanu, ktorí navrhujú okamžité kroky k zintenzívneniu vzťahov s kľúčovými dodávateľmi energie, spotrebiteľskými a tranzitnými krajinami.

Päťstranový dokument, nazvaný „Čeliť vonkajším energetickým rizikám“, sa pokúša o vytvorenie „stabilných právnych podmienok pre energetické investície a obchod“ na úrovni EÚ a tiež globálne.

Obsahuje tiež návrh vybudovania strategických rezerv zemného plynu, podobne ako u ropných zásob, ktoré vyžaduje súčasnosná platná legislatíva EÚ. Dokument tiež požaduje diverzifikáciu dodávok zemného plynu dokončením infrašturtúrnych projektov na „vytvorenie nových energetických koridorov“ do Európy.

Alžírsko napr. pokrýva okolo 10% spotreby zemného plynu v EÚ, povedal jeden z predstaviteľov EÚ. „Ak to zdojnásobíme, Alžírsko by mohlo byť porovnané s Ruskom,“ poukázal. Turecko bolo tiež zmienené ako potenciálna budúca „dôležitá energetická tranzitná os“, ak bude rýchlo integrované do Zmluvy o energetickom spoločenstve juhovýchodoeurópskych krajín.

„Rusko je samozrejme rozhodujúcou časťou,“ povedal predstaviteľ EÚ pri zverejnení dokumentu v piatok 2. júna. Do úzadia odsunul nedávne hrozby, že by Rusko mohlo odkloniť svoje dodávky zemného plynu do iných spotrebiteľských krajín ako USA alebo Čína a povedal, že EÚ a Rusko sú „v sektore energetiky vzájomne závislé“.

„Mať zásoby (ropy a zemného plynu) nestačí,“ pokračoval a poukázal na „miliardy eur“, ktoré Rusko potrebuje, aby ich mohlo ťažiť. „Peniaze sú pre Rusko rozhodujúce,“ nástojil.

Dokument navrhuje „pracovať na dosiahnutí komplexnej dohody s Ruskom,“ ktorá by pokrývala „všetky energetické produkty“ a ktorej cieľom by bolo „integrovať energetické trhy EÚ a Ruska vzájomne prospešným, recipročným, transparentným a nediskriminačným spôsobom“.

Komplexná dohoda sa však zdá byť ďaleko, pretože Rusko stále odmieta podpísať Zmluvu o energetickej charte z roku 1994 bez revízie tranzitného protokolu zmluvy. Predstavitelia EÚ sú si však istí, že širšia dohoda „Rusku uľahčí“ podpísanie tejto zmluvy. Konkrétne by mohla pomôcť prelomiť pat dohoda o obchode s nukleárnymi produktami. „Získanie mandátu na dojednanie dohody by pomohlo,“ povedal predstaviteľ Komisie.

Dohoda, tvrdí dokument, by mala byť uzavretá v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci s Ruskom, ktorá je účinná od decembra 1997.

„Nemali by sme predstierať, že v Bruseli môžeme vyriešiť všetko,“ povedal predstaviteľ Komisie. „Je tu mnoho, čo by mali urobiť súkromný priemysel a vlády“.

Pozície:

Spoločný dokument bol zverejnený v ten istý deň, v ktorý prijala svoju prvú správu skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie. Táto skupina vo svojej správe priniesla množstvo návrhov, ktorými by sa dalo zlepšiť:

  • fungovanie trhov s elektrickou energiou a zemným plynom v EÚ

  • cenová transparentnosť energeticky intenzívnych sektorov priemyslu

  • efektívnosť energie a úspora energie

  • systém EÚ pre obchodovanie s oxidom uhličitým

Ďalšie kroky:

  • 8.-9. jún 2006: Ministri dopravy a energetiky budú diskutovať o spoločnom dokumente

  • jún 2006: hlavy vlád a štátov EÚ budú diskutovať o okamžitých opatreniach, navrhnutých v dokumente

  • 15.-17. júl 2006: samit G8 v St. Petersburgu sa zamerá na otázky energie

  • koniec roka 2006: Komisia zverejní Strategickú previerku energie, ktorá bude zameraná ako na vonkajšie, tak aj na vnútorné aspekty energetickej politiky EÚ

  • jar 2007: hlavy štátov a vlád krajín EÚ prijmú akčný plán pre spoločnú európsku energetickú politiku