Vzájomná finančná pomoc v eurozóne nemožná

 

Krátka správa:

Správa, nazvaná „Žiadni priatelia, keď ich treba: Nízka pravdepodobnosť suverénneho vykúpenia medzi členmi eurozóny“, posudzuje na príklade finančných transferov nemeckej federálnej vlády ťažko zadĺženým regionálnym vládam, či by boli možné podobné (aj keď doteraz bezprecedentné) kroky na úrovni eurozóny.

V súčasnosti je pravdepodobnosť, že akákoľvek krajina eurozóny by potrebovala takéto „vykúpenie“ (splatenie časti verejného dlhu) stále veľmi vzdialená, ale nasledujúce desaťročia prinesú značný nárast tlaku na verejné financie, aj v dôsledku starnutia obyvateľstva.

Správa tvrdí, že koncepcia finančných záchranných balíkov medzi krajinami eurozóny je explicitne zakázaná podľa ustanovenia článku 104b Maastrichtskej zmluvy.

Navyše, úroveň verejných dlhov najhoršie postavených členov eurozóny v pomere k celkovému HDP eurozóny, je omoho vyššia, ako bola úroveň dlhov niektorých nemeckých spolkových krajín k celkovému HDP Nemecka v čase intervencie federálnej vlády. Balík transferov vo výške 75% verejného dlhu talianskej vlády (čo je rovnaká časť dlhu, aký federálna vláda vykryla krajinám Brémy a Sársko) by stál takmer tak veľa, ako celoročný nominálny HDP Španielska a Fínska spolu.

Vzhľadom na národné financie i domácu politiku je tak omnoho pravdepodobnejšie, že krajiny s lepším stavom verejných financií by mohli považovať možnosť vystúpiť z eura za lepšiu alternatívu, než splácanie následkov rozpočtových chýb iných členov eurozóny, tvrdí správa.