Vznikla Európska rozpočtová rada

Komisia menovala členov rozpočtovej rady. Budú jej radiť pri hodnotení rozpočtových politík členských štátov.

Vytvorenie Európskej rozpočtovej rady (ERR) navrhla Správa piatich prezidentov o budúcnosti EÚ. Má posilniť rozpočtovú koordináciu v eurozóne.

Je európskou obdobou rozpočtových rád, ktoré vytvorili členské štáty na základe legislatívy „two-pack“, aby dohliadali na dodržiavanie národných rozpočtových pravidiel. Jej úlohou bude hodnotiť dodržiavanie rozpočtových pravidiel EÚ, radiť Komisii a spolupracovať s národnými radami.

ERR má byť nezávislá od národných a európskych inštitúcií. Jej členovia nie sú zamestnancami Komisie. Na rozdiel od národných rozpočtových rád, nemá iné než poradné právomoci.

Členovia Rady boli vybratí z uchádzačov panelom zloženým so zástupcov Komisie a Rady ministrov. Výber predsedu a jedného z členov bol plne v rukách EK. Zvyšných troch konzultovala s Európskou centrálnou bankou, Pracovnou skupinou Euroskupiny, a národnými rozpočtovými radami.

Členovia Európskej rozpočtovej rady:

  • Niels Thygesen (predseda)

Niels Thygesen (Dánsko) je emeritným profesorom medzinárodnej ekonómie na Kodanskej univerzite. Popri akademickej kariére pracoval aj pre dánsku vládu, národnú banku, či OECD. Bol nezávislým členom Delorsovho výboru, ktorý koncom osemdesiatych rokov pripravoval architektúru Hospodárskej a menovej únie.

  • Roel Beetsma

Roel Beetsma je profesorom na Amsterdamskej univerzite. Okrem akademickej práce (pôsobil na Kalifornskej univerzite v Berkeley, Univerzite Britskej Kolumbie, na parížskej DELTA, a pod.) bol poradcom holandských aj medzinárodných inštitúcií.

  • Massimo Bordignon

Je profesorom pre verejnú ekonomiku na Katolíckej univerzite v Miláne. Pôsobil na viacerých európskych univerzitách, aj ako poradca regionálnych, národných a medzinárodných inštitúcií, napríklad MMF či talianskej národnej pokladnice.

  • Sandrine Duchêne

Je generálnou tajomníčkou AXA Francúzsko a do roku  pracoval ako zástupkyňa generálneho tajomníka francúzskej Národnej pokladnice. V rokoch 2012-13 radila prezidentovi F. Hollandovi v otázkach hospodárskej politiky a verejných financií.

  • Mateusz Szczurek

Mateusz Szczurek je bývalým ministrom financií Poľska, v súčasnosti vyučuje na Varšavskej univerzite a pôsobí v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, kde má na starosti monitorovanie štrukturálnych reforiem a dialógu o politikách v Strednej Európe a Pobaltí. Predtým bol hlavným ekonómom ING Poľsko, a Skupiny ING pre Strednú a východnú Európu.