Vznikol nový Stredoeurópsky fond fondov. Podporí malé a stredné podniky

Na snímke zľava predseda SZRB Asset Management Peter Dittrich, riaditeľ Európskeho investičného fondu Hubert Cottogni, viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák a podpredseda Medzinárodnej investičnej banky Jozef Kollár počas tlačovej konferencie pri príležitosti prezentácie Stredoeurópskeho fondu fondov. [FOTO TASR - Jakub Kotian]

Stredoeurópsky fond fondov (CEFoF) by mal zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k rizikovému kapitálu. Slovensko prispeje desiatimi miliónmi eur.

Európsky investičný fond (EIF) dnes v spolupráci s Medzinárodnou investičnou bankou a piatimi krajinami, vrátane Slovenska, spustil iniciatívu s názvom Stredoeurópsky fond fondov (CEFoF), ktorý má naštartovať kapitálové investície v stredoeurópskom regióne.

„Je to naozaj prelomový projekt s alokáciou 80 miliónov eur pre investície do fondov rizikového a rozvojového kapitálu, ktoré podporia expanziu perspektívnych a inovatívnych MSP v krajinách strednej Európy,“ spresnil Hudák.

Investičné obdobie fondu, ktoré spravuje EIF, bude trvať štyri roky, teda do konca roka 2021. Jeho celkový objem tvorí v súčasnosti 80,3 milióna eur. Najväčší diel – 40 percent zdrojov – pochádza od skupiny EIB.

Po očakávanom zapojení Maďarska by mal celkový objem predstavovať až 97 miliónov eur. Odhaduje sa, že fond mobilizuje minimálne 160 až 200 miliónov kapitálových investícií do malých a stredných podnikov a menších mid-cap podnikov.

Záplata na kapitálový trh

Peniaze z nového fondu by tak mohli aspoň čiastočne pomôcť vyplniť medzeru na slovenskom kapitálovom trhu. Potenciálny dopyt po kapitále na Slovensku výrazne prevyšuje jeho reálnu ponuku.

„Nový kapitálový fond pod vedením EIF predstavuje skvelú príležitosť pre vyriešenie tejto medzery na trhu,“ myslí si  Ivan Lesay, predseda predstavenstva SZRB Asset Management, ktoré do fondu prispelo za slovenskú stranu.

SZRB Asset Management plní tiež funkciu národného kontaktného a poradenského centra pre Junckerov fond na Slovensku. Je dcérskou spoločnosťou Slovenskej záručnej rozvojovej banky, ktorej stopercentným akcionárom je slovenské ministerstvo financií.

„Je to historicky prelomová udalosť z toho hľadiska, ako medzinárodné inštitúcie rôzneho druhu, aj v spolupráci s národnými rozvojovými inštitúciami, chcú podporiť rozvoj kapitálového trhu, rozvoj malých a stredných podnikov nielen na Slovensku, ale vôbec v rámci stredoeurópskeho priestoru,“ skonštatoval Hudák.

Zahrnuté do tohto fondu sú krajiny strednej Európy, a to Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko, pričom SZRB Asset Management za Slovensko investoval 10 miliónov eur.

Podľa Jozefa Kollára z Medzinárodnej investičnej banky, ktorá do fondu prispela rovnakou sumou, ide o „ďalší míľnik v histórii kapitálového investovania na Slovensku.“

Myslí si však, že úspech projektu bude do veľkej miery závisieť od osvety a túto iniciatívu bude potrebné čo najviac zviditeľniť.

CEFoF sa zameriava predovšetkým na rozvíjajúce sa investičné tímy s možnosťou podpory úplne nových tímov aj zavedených správcov fondov. „Je to osobitne dobrá príležitosť pre tímy, ktoré začínajú,“ priblížil Michal Košina, zodpovedný zástupca EIF.

Fond môže tiež koinvestovať s vybranými existujúcimi fondmi, pričom predpokladaná veľkosť jednotlivých investícií do podnikov je v rozpätí 1 až 8 miliónov eur.