www.zimnanaslovensku.sk

Krátka správa

Za prvé dva týždne navštívilo internetovú stránku www.zimnanaslovensku.sk približne sedem tisíc návštevníkov, ktorý si dokopy pozreli vyše sto tisíc HTML stránok. Tento projekt spustila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) koncom minulého roka.  Podľa vedúcej Media a Public relations SACR Soni Junasovej je cieľom projektu „zvýšiť počet účastníkov domáceho cestovného ruchu počas zimného obdobia, aj v rámci tých produktových línií, ktoré nie sú v zime ťažiskové.“ Na internetovej stránke preto možno nájsť informácie nielen o lyžiarskych strediskách, ale aj o termálnych kúpaliskách, kúpeľoch či welness centrách. „Chceme predovšetkým u širokej verejnosti podporiť budovanie pozitívneho vzťahu k dovolenke na Slovensku,“ hovorí o širšom význame projektu S. Junasová.

Niektoré sekcie na stránke ešte nefungujú, resp. neponúkajú žiadne informácie. „Obsah priebežne dopĺňame, či už ide o články, alebo o implementovanie technologicky náročnejších prvkov, ako webkamery alebo snehové správy. V najbližšom období bude dopĺňanie ako textovej, tak informačnej časti pokračovať,“ vysvetľuje S. Junasová. SACR chce v ďalšej fáze rozvoja projektu viacerými kanálmi osloviť slovenských podnikateľov s ponukou na poskytnutie ďalších informácií o produktoch v zimnom cestovnom ruchu na Slovensku. Práve podnikatelia informáciami o svojich ponukách môžu významne pomôcť rozvíjať informačný potenciál stránky. Pritom môžu pomôcť aj sami sebe, lebo SACR im touto cestou ponúka bezplatnú prezentáciu. Stačí ju zaslať na adresu zimanaslovensku@sacr.sk.

Šéfka vonkajšej komunikácie SACR zdôrazňuje, že na projekte spolupracujú s viacerými partnermi. Uvedenie internetovej stránky sprevádza aj rozsiahla reklamná kampaň, ktorú si verejnosť už určite všimla či už na bilboardoch, v novinách a časopisoch, ako aj v televíziách. „Nadlinková časť projektu, ktorý komunikuje okrem portálu aj štyri základné produktové línie zimného cestovného ruchu, dosiahla hodnotu vyše 25 miliónov Sk bez DPH. Väčšina tejto sumy sa využila na nákup priestoru v médiách,“ informuje S. Junasová. SACR kampaň financuje z dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Opatrenia 2.3. sektorového operačného programu PS na základe pôvodných uzatvorených zmlúv a realokovaných finančných prostriedkov. Zámerom projektu je podľa S. Junasovej vytvoriť základnú informačnú platformu pre jednotlivých užívateľov internetu, ktorí si chcú nájsť na jednom portáli všetky informácie potrebné k naplánovaniu dovolenky v tomto ročnom období.