Z Farmy na stôl: Nová potravinová stratégia EÚ zabúda na nadmernú spotrebu mäsa

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Pripravovaná potravinová stratégia EÚ má obmedziť používanie pesticídov, hnojív a antibiotík v poľnohospodárstve. Podľa európskych mimovládok by však mala vytvárať aj podmienky na to, aby ľudia prešli na zdravšiu vegetariánsku stravu.

Keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen nominovala Poliaka Janusza Wojciechowského na post komisára pre poľnohospodárstvo, v poverovacom liste mu za úlohu dala vytvoriť nový rámec pre európske potravinárstvo, ktoré bude šetrnejšie k prírode.

Odvtedy uplynulo päť mesiacov a očakáva sa, že Európska komisia čoskoro naozaj predstaví novú stratégiu udržateľného potravinárstva, ktorú nazýva Z farmy na stôl (From farm to fork strategy).

Dvadsať európskych mimovládnych organizácií ale upozorňuje, že Komisia v doterajšej komunikácii k novej stratégií nespomína dve kľúčové oblasti: podmienky chovu hospodárskych zvierat a nadmernú konzumáciu mäsových a mliečnych výrobkov a vajec.

„Vyzývame Európsku komisiu, aby v stratégii Z farmy na stôl výslovne uznala a riešila potrebu znižovať produkciu a konzumáciu mäsa v súlade s vedecky podloženými poznatkami,“ píšu v liste.

Čo je stratégia Z farmy na stôl

Nová potravinová stratégia má byť jedným z oporných bodov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). To je nový klimatický plán, ktorý navrhla Európska komisia a ktorý má z Európy spraviť prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050.

„Európski poľnohospodári a rybári zohrávajú zásadnú úlohu pri riadení transformácie,“ píše sa v dokumente, ktorý zatiaľ iba naznačuje základné smerovanie zeleného plánu. Stratégia z farmy na stôl má podporiť úsilie tých farmárov, ktorí majú záujem chrániť životné prostredie a biodiverzitu.

Tu má byť kľúčovým nástrojom nová poľnohospodárska politika EÚ. Eurokomisia v materiáli pripomína, že na základe jej návrhu z mája 2018, by na opatrenia v oblasti klímy malo smerovať 40 percent rozpočtu poľnohospodárskej politiky.

Opozičné strany vo volebných programoch sľubujú väčšiu podporu pre malých farmárov a rodinné farmy

VOĽBY 2020 | Väčšina slovenských politických strán podporuje zavedenie limitu na agrodotácie pre veľké farmy. Najzdržanlivejšie voči stropovaniu priamych platieb je KDH.

Od členských štátov sa teraz očakáva, že ciele novovznikajúceho potravinového plánu prenesú aj do svojich národných strategických plánov, v ktorých určia smerovanie poľnohospodárstva na nasledujúcich sedem rokov. Tie pôvodne mali byť hotové najneskôr na konci tohto roku. Rokovania o novom sedemročnom rozpočte EÚ ale postupujú veľmi pomaly a tak sa štart reformovanej agropolitiky EÚ odsúva minimálne do roku 2022. To podľa Komisie paradoxne nahráva stratégii, keďže krajiny získajú viac času na zapracovanie jej cieľov do poľnohospodárskych plánov.

Komisia preto od nich očakáva, že si v plánoch určia prísne pravidlá na obmedzovanie chemických pesticídov a používanie hnojív, či antibiotík. EÚ má podľa nej vyvinúť nové spôsoby ochrany úrody pred škodcami a chorobami, ktoré ale musia byť bezpečné pre ľudské zdravie aj prírodu. Cieľom je tiež zvyšovať výmery pôdy, na ktorých sa budú používať ekologické poľnohospodárske postupy.

„Tieto plány by mali viesť k využívaniu udržateľných postupov, ako sú precízne poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, agroekológia, agrolesníctvo a prísnejšie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat,“ predpovedá Komisia.

Intenzívne poľnohospodárstvo

Environmentálni aktivisti ale tento týždeň (25. februára) exekutívu EÚ upozornili, že v ich doterajšej komunikácii opomínala jednu dôležitú oblasť – udržateľnú spotrebu potravín.

Spomínaný materiál Komisie na tento rozmer upozorňuje. Tu sa ale skôr zameriava na znižovanie uhlíkovej stopy pri dovoze potravín z tretích krajín a na znižovanie plytvania potravinami.

Zástupcovia dvadsiatich mimovládnych organizácií v oficiálnom liste eurokomisárom zodpovedným za prípravu stratégie Z farmy na stôl vyjadrujú „znepokojenie“ z toho, že sa nevenujú tomu, ako európski farmári produkujú živočíšne výrobky a koľko sa ich v Únii skonzumuje.

Únia nemeria a neznižuje dostatočne riziká používania pesticídov, tvrdia audítori EÚ

Agropolitika EÚ podľa správy Európskeho dvora audítorov nemá účinné opatrenia, ktoré by poľnohospodárov odrádzali od používania pesticídov na ochranu rastlín namiesto toho, aby sa obrátili na nechemické alebo alternatívne metódy.

Ochranári upozorňujú, že priemyselná a intenzívna živočíšna výroba čoraz viac vytláča udržateľné praktiky chovu zvierat. Zmenu potravinového systému ale EÚ podľa nich nemôže nechať iba na voľbu spotrebiteľa. „Intenzívne poľnohospodárstvo bolo dlho podporované verejnými politikami a stimulmi. Politici majú preto hlavnú zodpovednosť za zvrátenie tohto trendu,“ píšu v liste.

Od Komisie tiež očakávajú, že príjme kroky k znižovaniu spotreby mäsa, mliečnych výrobkov a vajec.

„Akčný plán musí stanoviť záväzné ciele, predložiť súbor opatrení, ktoré obmedzia priemyselnú výrobu mäsa a podporia udržateľnejší chov zvierat, ale tiež vytvoriť podporné podmienky na to, aby ľudia prešli na zdravšiu vegetariánsku stravu,“ požadujú signatári listu.

Európske mimovládky tak nadväzujú na správu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) z minulého roku. Veci v nej poukazujú na príspevok poľnohospodárstva ku globálnemu otepľovaniu.

Aj oni odporúčajú znížovanie konzumácie mäsa, ktorá sa od roku 1961 zdvojnásobila. Tým by sa zároveň obmedzilo množstvo metánu pri trávení hospodárskych zvierat, Metán ovplyvňuje zmenu klíme ešte výraznejšie ako oxid uhličitý.

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a iné využívanie pôdy je zdrojom až 23 percent emisií skleníkových plynov. Na Slovensku je tento podiel jeden z najnižších v EÚ. Na celkovom objeme emisií vyprodukovaných v krajine sa agrosektor podiela zrhuba 7,5 percentami.

Reforma agropolitiky Únie a životné prostredie: Návrh Komisie je krokom späť, tvrdia odborníci

Eurokomisia navrhuje zvýšiť podiel priamych platieb v rozpočte budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Priame podpory podľa výmery pôdy sú však podľa odborníkov neúčinné a škodlivé pre životné prostredie. Skepticky sa pozerajú aj na nové ekologické režimy. 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter