Zainteresovanie MMF v eurovale lídrov znervózňuje

zdroj: Flickr, autor: comedy_nose

V Bruseli prebiehajú intenzívne prípravy na zajtrajší kľúčový summit, na ktorom majú padnúť ambiciózne rozhodnutia ako riešiť dlhovú krízu v eurozóne. Jednou z nezodpovedaných otázok je spôsob ako posilniť dočasný euroval (EFSF).

Po tom, čo Slovensko ukončilo ratifikačný proces jeho reformy, môže poskytovať pomoc bankám či nakupovať bondy rizikových ekonomík. Avšak vzhľadom na to, že v zóne ohrozenia sú veľké štáty ako Taliansko a Španielsko, jeho 440-miliardová kapacita by nestačila v prípade, že by potrebovali pomoc.

Francúzsko, s podporou Európskej komisie, presadzovalo, aby Európska centrálna banka nakupovala dlhopisy, za ktoré by ručil euroval, čím by sa stal veriteľom, ktorý by sa používal ako posledná možnosť.

Berlín však tento návrh na prepojenie ECB a EFSF odmieta, podobne ako ministri financií. Ako pre EurActiv prezradil nemenovaný zdroj z európskych inštitúcií, táto možnosť už ani nie je na stole a uvažuje sa o ďalších alternatívach.

S MMF či bez?

Na stole sú ešte dva spôsoby. Jedným z nich je, že by euroval vystupoval ako poistka voči stratám z dlhopisov. Stálo by to oveľa menej ako priamy nákup bondov, takže vplyvom pákového efektu by EFSF bol schopný intervenovať aj nad úrovňou svojej 440-miliardovej kapacity. Euroval by mohol napríklad poistiť pätinu suverénneho dlhopisu emitovaného v eurozóne, čo by jeho silu späťnásobilo.

Avšak panujú obavy, že ani toto by nemuselo stačiť v prípade talianskeho kolapsu. Druhou možnosťou je vytvorenie nástroja špeciálneho určenia (special purpose vehicle), určitej formy trustu medzi MMF a EFSF, aby mohli voči stratám z dlhopisov poisťovať spoločne.

Ide však o veľmi kontroverzný postup a podľa zdroja lídrov dosť znervózňuje. V prvom rade preto, lebo zainteresovanie členov MMF, vrátane Číny či Ruska, si vyžaduje, aby s tým tieto krajiny vopred súhlasili a nie je isté, že sa k dohode dospeje do zajtrajšieho summitu.

Taliansko a Španielsko, ktorým by plán najviac pomohol, sa však zároveň obávajú, že vznikne dvojpásmový trh s dlhopismi, na ktorom by boli solídne cenné papiere kúpené po implementácii dohody a teda s lepším poistením a s vyšším hodnotením ako majú už existujúce.