Zakáže EÚ dovoz americkej ryže?

 

Krátka správa

Americký minister poľnohospodárstva Mike Johanns informoval 18. augusta 2006 Európsku komisiu, že vo vzorke dlhozrnnej ryže určenej na predaj, bola odhalená prítomnosť neautorizovanej geneticky modifikovanej ryže.

Zdá sa, že zdrojom kontaminácie je experimentálna, geneticky modifikovaná ryža LLRICE601, ktorá je produktom nemeckého Bayeru. Predstavitelia USA však vyhlásili, že tieto stopy nepredstavujú žiadne ohrozenie pre zdravie ľudí a zvierat, ani pre životné prostredie.

Komisia si pred konečným rozhodnutím o zákaze počká na viac informácií. Hovorkyňa EÚ Antonia Mochan povedala: „Sme v kontakte s USA a stretneme sa s predstaviteľmi firmy… nevyhnutne požadujeme viac informácií. Zatiaľ som nebola informovaná o žiadnych prijatých opatreniach, ale berieme to veľmi vážne“.

Predstavitelia environmentálnej organizácie Priatelia Zeme povedali: „Biotechnologický priemysel opäť stratil kontrolu nad svojimi experimentami a vďaka právnemu poriadku USA, mohli byť ohrození spotrebitelia na celom svete“. Aj to prinútilo EÚ, aby „okamžite zastavila dovoz ryže z USA“.

EÚ je druhým najväčším importérom americkej ryže, s dovozom asi 300 000 ton ročne. Najväčší nákupca ryže od USA – Japonsko už dovoz dlhozrnnej ryže zastavilo.

Tento prípad pripomína aféru z apríla 2005, keď EÚ zastavila dovoz kukurice z USA (pozri EurActiv.com 15. apríl 2005). Tento zákaz stále platí.