Žaloby kvôli limitom CO2 podalo aj Poľsko a Česko

Krátka správa

Podľa Poľska a Českej republiky sú limity CO2 navrhované Komisiou „diskriminačné“ a ich priemyslu zabránia dobehnúť konkurentov v západnej Európe. Sťažujú sa najmä na metódu, ktorú Komisia použila pre výpočet limitov. Česká republika tvrdí, že s ňou Komisia „nikdy nekonzultovala“ ani pri „metóde použitej na kalkuláciu úrovne emisií v roku 2008, ani pri údajoch použitých rope túto kalkuláciu“.

Česká republika sa pre žalobu rozhodla na základe analýzy rozhodnutia Komisie od ministra priemyslu a obchodu Martina Rimana. Ten vo vyhlásení povedal: „Som presvedčený, že Európska komisia poškodila Českú republiku pri alokovaní emisných povoleniek komplikovaným modelom výpočtu a nesprávnymi údajmi.“

Prvou členskou krajinou, ktorá v tejto veci zažalovala Komisiu, bolo vo februári Slovensko. Podporu nám vyjadrilo Fínsko a Lotyšsko, Poľsko, Česká republika a Maďarsko vtedy naznačili, že zvažujú vlastnú žalobu. Nemecko, ktoré tiež pôvodne zažalovalo, žalobu stiahlo.

Podľa pravidiel Systému obchodovania s emisiami v EÚ (EU-ETS) navrhujú členské krajiny národné alokačné plány, ktoré obsahujú celkovú maximálnu plánovanú úroveň emisií, i jej konkretizáciu pre jednotlivé sektory. Komisia následne národné plány vyhodnotí a zverejní rozhodnutie. Alokačné plány pokrývajú päťročné obdobie, teraz sa rokuje o sérii 2008-2012.

Na alokačné plány Poľska a Českej republiky reagovala Komisia oficiálne v marci keď povedala, že je ich ochotná akceptovať v prípade niektorých zmien, „vrátane podstatného zníženia celkového množstva emisných povoleniek navrhovaného každým členským štátom“. Navrhované poľské a české limity podľa Komisie vysoko prekračujú akceptovateľné množstvo – o 26,7% a 14,8%.

Komisia si za svojim rozhodnutím stojí a je si istá, že rozhodnutie „vydrží akékoľvek preskúmanie na súde“.