Zamestnanosť rastie, no nie už tak rýchlo

V poslednom štvrťroku 2007 narástla zamestnanosť v EÚ o 3,3 milióna, na začiatku 2008 tak bolo v Únii 16,1 milióna nezamestnaných, zamestnanosť narástla na 66% (lisabonský cieľ je 70%). Medziročný rast zamestnanosti tak bol stále 1,5%, porovnanie štvrťrokov však ukazuje spomalenie rastu zamestnanosti oproti začiatku minulého roka.

Zamestnanosť rástla vo všetkých členských krajinách s výnimkou Maďarska a Litvy. Najlepšie výsledky dosiahli Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta a Slovinsko – všetky s viac ako 3% medziročným rastom. Veľmi dobré výsledky zaznamenalo aj Nemecko (v poslednom štvrťroku dosiahlo lisabonský cieľ 70% zamestnanosti), Poľsko a Španielsko (hoci tam sa ku koncu roka prejavili problémy).

Zamestnanosti najviac pomohol sektor služieb, naopak spomalenie tvorby pracovných miest sa výrazne prejavilo v stavebníctve.

S rastom zamestnanosti klesá nezamestnanosť – na konci roka na rekordných 6,7%. Šampiónom znižovania nezamestnanosti je Poľsko (medziročný pokles o 2,7%), Nemecko a Francúzsko. Na druhej strane, situácia sa prudko zhoršila v Španielsku, kde nezamestnanosť narástla o 1%, čí krajina klesla na druhé najhoršie miesto v EÚ, pred Slovensko.

Nepriaznivý vývoj globálnej ekonomiky – finančná kríza, rastúce ceny ropy a ostatných surovín, ale aj znižujúca sa dôvera spotrebiteľov a investorov – môžu situáciu pre európsku ekonomiku skomplikovať. Komisia predpokladá, že v rokoch 2008-9 sa jej rast spomalí a zlepšovanie situácie na trhu práce bude menej výrazné.