Západné banky obmedzujú aktivitu v strednej a východnej Európe

Autor: Ambro, Portfolio: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499

Až 12 zo 16 západoeurópskych bánk operujúcich v nových členských štátoch sa dostalo pod tlak, aby posilnili svoje kapitálové rezervy. Sú teda nútené obmedzovať svoje aktivity mimo domácich trhov. Pritom stoja za takmer tromi štvrtinami poskytnutých úverov v regióne.

Viaceré dominujúce banky v oblasti, ako napríklad nemecká Commerzbank, talianska UniCredit a rakúska Reiffeisen, sa ťažko vyrovnávajú s dôsledkami dlhovej krízy v eurozóne.

Práve o Commerzbank sa hovorí, že spomedzi európskych finančných inštitútov najviac doplatí na straty z gréckych dlhopisov. Už avizovala zmrazenie úverovania na Slovensku a v Českej republike. UniCredit v snahe o zaplátanie kapitálového nedostatku koncentruje svoje aktivity na Poľsko, Rusko a Českú republiku na úkor 16 ďalších krajín, kde pôsobí.

K obmedzeniu investičných aktivít v strednej a východnej Európe zrejme čoskoro pristúpi aj francúzska Société Générale či rakúska Erste Bank. „Po sklamaní komunizmom hrozí, že tieto krajiny zistia, že kapitalizmus tiež neprináša výhody,“ uviedol popredný belgický komentátor Amid Faljaoui.

Veľmi závislé od kapitálu bánk eurozóny je Maďarsko, ktoré čelí výraznej nedôvere investorov a dve ratingové agentúry znížili jeho rating do špekulatívneho pásma. Podľa BBC News zahraničné banky poskytujú štyri pätiny úverov, pričom polovica kapitálu pochádza priamo spoza maďarských hraníc a nie z miestnych bánk v zahraničnom vlastníctve.

Treba novú Viedenskú iniciatívu

Ďalším faktorom, ktorý banky odrádza od regiónu, sú nesplácané úvery. V prípade Maďarska ide o 12 %.

Zástupca riaditeľa pre výskum v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) Ralph de Haas v decembri varoval, že prijímané opatrenia vyvíjajú ďalší tlak na bankové prostredie.

V snahe o udržanie ratingu AAA, dali rakúske orgány finančného dohľadu pokyn na obmedzenie poskytovania úverov v strednej a východnej Európe.

Erik Berglöf, hlavný ekonóm EBOR, vyzval k novej „Viedenskej iniciatíve“. V roku 2009 sa medzinárodné bankové inštitúcie zaviazali, že nebudú zatvárať úverové linky pre svoje dcéry v strednej a východnej Európse. „Musíme zabezpečiť, aby dcérske spoločnosti v regióne neboli diskriminované,“ zdôraznil Berglöf.