Zavedie EÚ dovozné clá z CO2?

Krátka správa

Európsky priemysel, ktorý je v dôsledku schémy obchodovania s emisiami (ETS) v istej svetovej konkurenčnej nevýhode, je potrebné ochraňovať. Tvrdí to francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Táto myšlienka však nie je nová. Prišiel s ňou už jeho predchodca Jacques Chirac.

Európske firmy môžu v budúcnosti „delokalizovať“ svoju výrobu do tretích, nečlenských krajín EÚ. Ide napríklad o rafinérie. Niektoré z nich sa už sťažovali, že ich zahraniční konkurenti sú zvýhodnení tým, že nemusia dodržiavať prísne limity produkcie CO2. Vzhľadom na nastavenie kritérií pre obdobie 2008-2012 pripustili možnosť presunutia svojej výroby mimo územia EÚ.

Pre európske firmy môžu byť vážnou konkurenciou americké spoločnosti. USA neratifikovali Kjótsky protokol a v tejto krajine nebola zavedená žiadna zo schém obchodovania s emisiami. Preto ani tamojšie súkromné spoločnosti nemusia dodržiavať tak prísne environmentálne limity, akými sú viazaní ich európski konkurenti.

Jedným z riešením by mohlo byť platenie poplatkov (cla) za dovážané tovary v rámci ETS. Ich dovozcovia by tak museli zaplatiť príslušné emisie vyprodukované počas výroby pred tým, ako bude tovarom umožnené dostať sa na európsky trh. Podľa francúzskeho diplomata sa o takomto riešení hovorilo na pôde Komisie.

Vzťahovanie ETS na dovážané tovary sa však zdá byť v praxi „nepravdepodobné.“ Dôvodom nie sú iba predpokladané ťažkosti pri výpočte ceny, ktorú by musel dovozca zaplatiť, ale aj možné porušovanie pravidiel WTO. Podľa denníka Financial Times to uviedol zdroj blízky Európskej komisii.

Takýto návrh presadzovaný Francúzskom by zrejme nezískal ani podporu väčšiny členských krajín. Nestalo by sa tak ani v prípade, ak by bola zabezpečená kompatibilita mechanizmu s pravidlami WTO. Experti poukazujú na strach európskych priemyselníkov, že ak by EÚ pristúpila k takémuto kroku, tretie krajiny by mohli prijať odvetné opatrenia. Ako pre FT uvádza Stephan Singer (WWF), k životnému prostrediu šetrné mimoeurópske spoločnosti by navyše mohli získať z ETS isté dotácie, ktoré by robili ich export lacnejším a teda by ich stavali do veľkej konkurenčnej výhody. O francúzskej myšlienke sa v tomto duchu diskutovalo uplynulý týždeň na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť (22.-23. november).

Budúcnosť riešenia problému tkvie možno skôr v dobrovoľných sektorových dohodách o limitovaní CO2. Vo svojom prejave pred Dočasným výborom EP pre klimatické zmeny to uviedol Günter Verheugen, komisár zodpovedný za podnikanie. Očakáva sa, že túto myšlienku komisár podporí aj 27. novembra, kedy prednesie prejav pri príležitosti stanovenia oficiálnej pozície Spoločenstva pre nadchádzajúcu konferenciu OSN o klimatických zmenách. Tá sa uskutoční 3. – 14. decembra na Bali.


Diskutujte: Aké ekonomické reformy EÚ potrebuje?