Zdravé stravovanie na školách: Program Únie dá školám ďalších 250 miliónov eur

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Milan Kapusta]

Distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov Únia podporuje zdravé a vyvážené stravovanie na školách. V minulom školskom roku ho využilo viac ako 20 miliónov detí v celej EÚ.

Európska komisia v pondelok oznámila, že so začiatkom nového školského roka 2019/2020 sa v zapojených členských krajinách EÚ opäť rozbehne program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školách.

Program EÚ pre školy sa zameriava na podporu zdravého a vyváženého stravovania, a to distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ponúka však aj vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive.

V školskom roku 2017/2018 využilo tento program viac ako 20 miliónov detí, čo predstavuje 20 percent detí v celej Európskej únii. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti upozornil, že osvojenie si zdravých stravovacích návykov už v útlom veku je dôležité.

Poslanci EP odobrili novú schému pre ovocie, zeleninu a mlieko na školách

Brusel 11. januára (TASR) – Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre poľnohospodárstvo dnes podporil nové opatrenia na posilnenie finančnej schémy EÚ pre poskytovanie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v európskych školách. Nové opatrenia kladú väčší dôraz na vzdelávanie detí v oblasti zdravej výživy, zvýšenie príslušného rozpočtu a zlúčenie doteraz oddelených systémov podpory pre poskytovanie …

„Vďaka školskému programu EÚ si naši mladí spoluobčania nielen vychutnajú kvalitné európske produkty, ale naučia sa aj niečo o výžive, poľnohospodárstve, výrobe potravín a ťažkej práci s tým spojenej,“ uviedol Hogan v správe pre médiá.

V každom školskom roku sa na tento program prideľuje celkovo 250 miliónov eur. Na obdobie 2019 až 2020 sa na ovocie a zeleninu vyhradilo 145 miliónov eur a na mlieko a iné mliečne výrobky 105 miliónov eur. Hoci je účasť v programe dobrovoľná, zapojili sa doň všetky členské štáty EÚ, či už do celého programu, alebo len do jeho časti.

Európska komisia v marci 2019 schválila a prijala pridelenie finančných prostriedkov krajinám EÚ zapojeným do programu v tomto školskom roku. Krajiny môžu doplniť pomoc EÚ aj finančnými prostriedkami z vnútroštátnych zdrojov.

O konkrétnej podobe programu rozhodujú členské štáty Únie. Môžu si zvoliť druh produktov, ktoré budú deti dostávať, alebo tému vzdelávacích opatrení. Výber distribuovaných produktov však musí zohľadňovať zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť ovocia a zeleniny.