„Zelené aktivity“ Komisie

 

Pozadie:

4 zo 41 oddelení Komisie urobili značný pokrok pri znižovaní environmentálneho dopadu svojej práce a získali tak registráciu EMAS.

EMAS (Schéma ekomanažmentu a auditu EÚ) je dobrovoľným nástrojom, ktorým môžu súkromné spoločnosti a verejné orgány posudzovať a ohlasovať svoje výstupy, pokiaľ ide o ich dopad na životné prostredie. EMAS bola založená v roku 1991 a rozšírená na verejný sektor v roku 2001.

Otázky:

Komisár pre životné prostredie Dimas a podpredseda Komsie pre vnútorné záležitosti Kallas na špeciálnom stretnutí s tlačou 3. mája pochválili služby Komisie za to, že „konajú, ako Komisia káže“. K týmto dvom komisárom sa pridala v pochvale pre svoje vlastné oddelenie generálna tajomníčka Catherine Dayová (kedysi DG Životné prostredie) a regionálna ministerka životného prostredia pre Brusel Evelyne Huytenbroeck. Spomínanými štyrmi „zelenými“ oddeleniami sú Generálny sekretariát, DG Životné prostredie, DG Personál a administratíva a Úrad pre infraštruktúru a logistiku (OIB) v Bruseli.

Niektoré aspekty „zelených“ aktivít týchto oddelení sa týkajú napr.:

  • zníženia spotreby energie a vody: medzi rokmi 2003 a 2004 dosiahla Komisia 4%-ný pokles emisií oxidu uhličitého
  • zníženia spotreby papiera: v rokoch 2003-2004 Komisia použila o 12% papiera menej na zamestnanca
  • podpory používania verejnej a zelenej dopravy: používanie verejnej dopravy zamestnancami Komisie stúplo počas rokov 1998-2004 z 32% na 38% a zamestnancov boli poskytnuté k dispozícii služobné bicykle.

Objem odpadu sa na druhej strane tiež mierne zvýšil (o 1,3%), ale to „bolo v súlade s nárastom personálu“ a recyklácia a odstraňovanie odpadu boli „optimizované“.

Pozície:

Na otázku EurActivu komisár Kallas odpovedal sľubom transparentnosti pri celkovom používaní energie, vody, papiera atď. Komisiou tým, že budú každoročne zverejňované detailné čísla.

Ďalšie kroky:

Komisia zamýšľa zaviesť požiadavky EMAS pre všetky svoje oddelenia, začínajúc DG Informatikou.