Zhoršenie francúzskeho ratingu zasiahlo aj eurovaly

Moody’s už eurovaly nehodnotí s najvyššou známkou. Ako uvádza vo svojom stanovisku zhoršenie pozície EFSFESM, ktorých úlohou je stabilizovať eurozónu poskytovaním finančnej pomoci krajinám s ťažkosťami, spôsobila vysoká korelácia úverového rizika medzi záchrannými fondmi a štátmi, čo v nich majú najväčšie podiely.

V tomto prípade ide o Francúzsko, ktorému agentúra nedávno odobrala najvyšší rating Aaa a druhú najväčšiu ekonomiku hodnotí na úrovni Aa1. Podpísali sa pod to neistý fiškálny výhľad a prepadajúca sa ekonomika. Už vtedy avizovala, že prehodnotí aj ratingy oboch záchranných fondov.

„Moody’s sa domnieva, že vysoká korelácia úverového rizika medzi podporovateľmi entít je konzistentná s aktuálnym vývojom dlhovej krízy a s úzkymi inštitucionálnymi, ekonomickými a finančnými prepojeniami medzi najvýznamnejšími štátmi eurozóny,“ uvádza agentúra.

Hodnotenia oboch záchranných fondov majú zároveň negatívny výhľad, čo znamená, že agentúra nevylučuje ďalšie zhoršovanie ratingu.

EFSF a ESM v stanovisku uviedli, že postup Moody’s berú do úvahy, ale s rozhodnutím nesúhlasia.

„Nesúhlasíme s prístupom ratingovej agentúry, ktorá dostatočne neuznala osobitne silný inštitucionálny rámec ESM, politický záväzok a štruktúru kapitálu,“ uviedol šéf fondov Klaus Regling.

Trvalý euroval ESM inaugurovali len 9. októbra s tým, že jeho úverová kapacita bude postupne 500 miliárd eur. Kapitálovú základňu tvorí kombinácia hotovosti a kapitálu na požiadanie, kým dočasný euroval je založený na úverových garanciách. V prípade EFSF pritom nejde o prvé zhoršenie hodnotenia. Ešte v januári jeho pozíciu zhoršila agentúra Standard & Poor’s.

(EurActiv/Reuters)