Žiadna z kandidátskych krajín neplní podmienky na prijatie eura, avizuje Európska centrálna banka

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. [EPA-EFE/MAURITZ ANTIN]

O vstup do eurozóny sa najsilnejšie usiluje Bulharsko. Ostatné kandidátske krajiny, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, sa s prijatím jednotnej európskej meny neponáhľajú.

Žiadna z krajín, ktoré by sa z dlhodobého hľadiska zaviazali zaviesť euro, nesplňuje všetky podmienky jeho prijatia, uviedla Európska centrálna banka (ECB) vo svojej 2-ročnej správe. To je úder pre nádeje Bulharska, ktoré dúfalo, že bude môcť rýchlo vstúpiť do eurozóny.

Všetkých sedem krajín, z ktorých väčšina sa nachádza v strednej Európe, urobilo počas uplynulých dvoch rokov pokrok a plní väčšinu ekonomických kritérií, uvádza sa v správe ECB. Všetky však zlyhávajú pri niektorých inštitucionálnych požiadavkách, ako je nezávislosť centrálnej banky alebo zákaz financovania rozpočtu centrálnou bankou.

Najaktívnejšie je Bulharsko

Bulharsko, ktoré je najchudobnejšou krajinou Európskej únie, chce podať do konca júna žiadosť o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, čo je dvojročná takzvaná čakáreň na prijatie eura. Správa však spochybňuje tieto ašpirácie, keďže pred vstupom do ERM II sa požaduje súhlas ECB.

„Bulharská legislatíva nie je v súlade so všetkými požiadavkami týkajúcimi sa nezávislosti centrálnej banky, zákazu monetárneho financovania a právnej integrácie do Eurosystému,“ uviedla ECB vo svojej pravidelnej konvergenčnej správe.

Hodnotenie ECB je vo svojich záveroch podobné názoru Európskej komisie a zrejme spomalí snahy Bulharska stať sa dvadsiatym členom eurozóny.

Reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v Bulharsku predstavuje 6300 eur, čo je len pätina priemeru eurozóny a polovica jej druhého najchudobnejšieho člena. To vyvoláva obavy, že krajina ešte zrejme nie je pripravená na takýto krok. Rôzne prieskumy tiež ukazujú, že Bulharsko patrí v rámci EÚ medzi štáty s najväčšou korupciou.

Aj keď plnenie prístupových kritérií nie je podmienkou pre zapojenie sa do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM II), ECB môže tento proces zastaviť, ak nie je spokojná s pripravenosťou krajiny. ECB tiež vyjadrila vážne pochybnosti o udržateľnosti nízkej inflácie v Bulharsku. Podľa jej názoru budú zrejme potrebné ďalšie opatrenia na udržanie tempa rastu cien na nízkej úrovni, najmä vzhľadom na rastúce náklady práce.

Európske nástroje na podporu reforiem

Na zozname kandidátskych krajín sú okrem Bulharska aj Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko. Väčšina z nich sa však s prijatím spoločnej meny neponáhľa, a preto ešte nestanovili ani jeho termín.

„Je pravda, že cesta do eurozóny sa môže javiť ako dlhá a niekedy aj zložitá. Komisia je ochotná spolupracovať s tými členskými štátmi, ktoré sú odhodlané pripraviť sa na úspešné členstvo v eurozóne, a to posilňovaním svojich hospodárskych a finančných systémov,“ uviedol dnes počas predstavovania správy o konvergencii Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie.

Slovensko nepodporí pilotnú schému presmerovania eurofondov na reformy

Proti pilotnej fáze schémy, tak ako ju navrhla Európska komisia, je Slovensko aj Európsky parlament. Podpora reforiem vraj nemá ísť na úkor znižovania regionálnych rozdielov a konvergencie.

Technickú podporu krajinám uchádzajúcim sa o vstup do menovej únie dnes poskytuje Služba na podporu štrukturálnych reforiem. Útvar Európskej komisie poskytuje členským štátom EÚ individuálnu pomoc pri navrhovaní a vykonávaní konkrétnych reforiem.

Európska exekutíva navyše vo svojom decembrovom balíčku opatrení zameraných na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie predstavila aj nový nástroj konvergencie určený členským štátom mimo eurozóny, ktoré chcú prijať jednotnú európsku menu.