Zlepšiť trh pre investičné fondy

Krátka správa

V prvom kroku vydala Komisia pre členské štáty právne záväzné usmernenia, aby do súčasnej štruktúry pre investičné fondy zahrnula nové finančné nástroje. V druhom kroku dala usmernenia toho, ako majú príslušné národné úrady kontrolovať činnosť investičných fondov pochádzajúcich z iných členských krajín EÚ.

Tieto fondy, známe tiež ako UCITS (undertakings for collective investment in transferable securities) predstavujú najbežnejší typ produktov – ide o 70% investícií a ich aktíva v celej EÚ majú hodnotu 5,5 bilióna eur.

V skratke je možné povedať, že tieto investičné fondy sú tvorené peniazmi obyčajných ľudí, vložených do profesionálne riadených portfólií.

„Je to ďalší dôležitý krok k vytvoreniu efektívnemu jednotnému trhu pre investičné fondy“, povedal komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy. „Chceme zastaviť administratívne bariéry, ktoré zabraňujú investorom využívať fondy v iných členských štátoch.“

Členské krajiny EÚ majú preniesť opatrenia do národnej legislatívy v nasledujúcich 12 mesiacoch.