Zmena podnebia mení postoje politikov USA

Kongres USA - mení sa postoj ku klimatickým zmenám? Zdroj: Eugene Wei, www.creativecommons.org

Pozadie:

Zástupcovia vlád, parlamentov a podnikateľov z viac než 20 krajín sa stretávajú 14.-15. februára 2007 vo Washingtone, aby diskutovali o zmene podnebia a energetickej bezpečnosti.

Od zverejnenia Sternovej správy vo Veľkej Británii o nákladoch zmeny podnebia, politickej výmeny v Kongrese USA a nedávnej správy IPCC o tom, že globálne otepľovanie ide na vrub ľudských aktivít, zachytila otázka zmeny podnebia mysle svetových politikov.

V Európe zverejnila Európska komisia 10. januára 2007 ambiciózny balík návrhov v oblastiach energie a boja proti zmene podnebia. V USA sa guvernér štátu Kalifornia Arnold Schwarzenegger stal popredným predstaviteľom environmentálneho hnutia a v Kongrese viedla nová väčšina Demokratickej strany k niekoľkým iniciatívam za zníženie emisií skleníkových plynov USA-

Stretnutie politikov vo Washingtone by mal poskytnúť vstup pre summit G-8, ktorý sa bude konať v Nemecku v júli 2007.

Otázky:

Legislatívne fórum o zmene podnebia a energetickej bezpečnosti umožní európskym politikom zažiť obnovený záujem amerických politikov z Kapitolu o otázku zmeny podnebia.

Počas posledných dvoch mesiacov bolo v Snemovni reprezentantov a v Senáte uvedených niekoľko legislatívnych návrhov, týkajúcich sa boja proti zmene podnebia. Zároveň to boli pokusy o získanie mediálnej pozornosti, pretože tie opätovne objavili otázku zmeny podnebia ako výsledok kampane Ala Gora s názvom „Nepohodlná pravda“. Žiadny z kandidátov na pozíciu prezidenta USA vo voľbách v roku 2008 si nemôže dovoliť neprísť s radikálnymi návrhmi v boji proti zmene podnebia. Popri vojne v Iraku sa stane otázka zmeny podnebia pravdepodobne otázkou číslo jeden v kampani za miesto v Bielom dome.

Najradikálnejší návrh doposiaľ predstavili nezávislý kandidát Bernie Sanders a demokratka Barbara Boxerová. Ich „Global Warming Polllution Act“ požaduje 80%-né zníženie skleníkových plynov do roku 2050 v porovnaní s úrovňou roku 1990 a zameriava sa najmä na zdroje obnoviteľnej energie.

Pravdepodobne v Európe najznámejším je návrh senátorov McCaina (RP) a Liebermana (nezávislý), ku ktorému sa nedávno pridal kandidát na prezidenta Barack Obama (DP). Ich „Climate Stewardship and Innovation Act“ tiež vyžaduje vysoké zníženie emisií (jedna tretina do roku 2050 voči úrovni roku 2000) a zavedenie na trhových nástrojoch založeného stropu a systému obchodovania s emisiami.

Nielen demokratickí politici sa však postavili do radu vo veci boja proti zmene podnebia. Ostré varovania, že USA by malo urobiť v boji proti globálnemu otepľovaniu viac, prichádzajú tiež zo strany veľkých podnikateľských kruhov. 22. januára sa 10 veľkých korporácií USA spojilo so štyrmi environmentálnymi skupinami, aby zostavili Akčné partnerstvo USA proti zmene podnebia (USCAP). Táto nová koalícia vyzýva vládu USA, aby navrhla silnú legislatívu za zníženie emisií skleníkových plynov (EurActiv, 23. január 2007).

Ďalšie kroky:

  • Rada pre energetiku bude diskutovať o energetickom balíku Komisie 15. februára a Rada ministrov životného prostredia bude diskutovať o tom istom balíku návrhov na svojom stretnutí 20. februára.