Zamestnanosť v Únii láme historické rekordy. Platí to aj pre Slovensko

Nezmastnanosť v EÚ je na najnižšej úrovni od roku 2008. [TASR - Andrej Galica]

Nezamestnanosť v Európskej únii naďalej klesá. V priebehu roku si prácu našlo viac ako štyri milióny uchádzačov. Počet ľudí bez práce stále klesá aj na Slovensku.

Zamestnanosť v EÚ vďaka výraznému hospodárskemu rastu v treťom štvrťroku 2017 predstihla všetky očakávania. Miera nezamestnanosti aj naďalej klesá. Informovala v pondelok Európska komisia s odkazom na najnovší štvrťročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe.

S prácou ďalšie štyri milióny ľudí

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v správe pre médiá skonštatovala, že do Európy sa vrátil rast. Spresnila, že zamestnanosť v EÚ dosiahla najvyššiu úroveň, aká bola kedy zaznamenaná.

„Prácu má viac než 236 miliónov ľudí. Nezamestnanosť stabilne klesá. Túto pozitívnu hospodársku dynamiku by sme mali využiť a zaviesť nové a efektívnejšie práva pre občanov, ktoré sme prezentovali v Európskom pilieri sociálnych práv,“ uviedla komisárka. Upozornila, že ide o spravodlivé pracovné podmienky, rovnaký prístup na trh práce a dôstojnú sociálnu ochranu.

Prieskum naznačil, že v porovnaní s rokom 2016 zamestnanosť v EÚ vzrástla o 1,7 percenta, čo zodpovedá ďalším štyrom miliónom zamestnaných. Z nich si prácu v krajinách eurozóny našlo 2,7 milióna uchádzačov.

Medziročne stúpol počet zamestnaných vo všetkých členských krajinách s výnimkou Litvy. Najviac medzi rokmi stúpla miera zamestnanosti v Rumunsku (5,7 percenta). Na Slovensku stúpla zamestnanosť oproti rovnakému kvartálu v roku 2016 o 2,3 percenta.

S podobným údajom prišlo minulý tždeň aj slovenské ministerstvo financií.

„Nikdy na Slovensku nebolo zamestnaných toľko ľudí, ako je v tomto období,“ vyhlásil pred týždňom predseda vlády Róbert Fico pri predstavovaní makroekonomickej prognózy Inštitútu pre finančnú politiku.

Rastú hlavne plné pracovné úväzky

K nárastu prispeli najmä trvalé pracovné miesta a zamestnanosť na plný úväzok. Medzi tretím štvrťrokom 2016 a tretím štvrťrokom 2017 počet zamestnancov s trvalou pracovnou zmluvou vzrástol o 2,8 milióna. Toto zvýšenie je trikrát vyššie než nárast v počte dočasných zmlúv – o 900.000. Počet pracovníkov na plný úväzok sa zvýšil asi o tri milióny, až na 181 miliónov, zatiaľ čo pracovníkov na kratší pracovný čas bolo približne o 300.000 viac, celkovo 42,7 milióna.

Komisia skonštatovala, že miera zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 až 64 rokov sa za posledné tri roky neustále zvyšuje. V treťom štvrťroku 2017 bola na úrovni 72,3 percenta, čo je historický rekord.

https://twitter.com/EU_Social/status/963043167040831488

Medzi členskými štátmi však pretrvávajú veľké rozdiely. Vnútroštátna miera zamestnanosti sa pohybovala v rozmedzí od 58 percent v Grécku do 82 percent vo Švédsku.

Správa rovnako naznačila, že nezamestnanosť v EÚ sa postupne blíži k predkrízovým hodnotám. Od svojho vrcholu v apríli 2013 klesla zhruba o 8,6 milióna osôb a v decembri 2017 zostala pod úrovňou 18 miliónov ľudí, čo je najmenej od novembra 2008.

Nárast produktivity práce

Ostatné údaje o trhu práce rovnako potvrdzujú, že hospodárstvu EÚ sa darí lepšie. Produktivita práce v EÚ sa v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 zvýšila o 0,8 percenta, keď najväčší nárast bol zaznamenaný v Litve, Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku (medziročne o 3 percentá a viac).

Zlepšila sa aj finančná situácia domácností EÚ, keď miera rastu oproti predchádzajúcemu roku bola na úrovni okolo 1,5 percenta. Takmer všetky členské štáty EÚ v prvej polovici roku 2017 zaznamenali rast príjmov domácností. V Grécku, Chorvátsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, ale aj v Holandsku však hrubý disponibilný príjem domácností zostal pod úrovňou z roku 2008.

Európska komisia zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky

Hospodársky rast eurozóny po minuloročných historických číslach v nasledujúcom roku jemne spomalí, odhaduje Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze. Slovenské tempo rastu sa bude stupňovať. 

V roku 2017 sa všade zvyšoval dopyt po pracovnej sile a prejavoval sa nedostatok pracovných síl. Celková miera voľných pracovných miest v EÚ v treťom štvrťroku 2017 dosiahla 2 percentá. V oblasti služieb bola vyššia než v priemysle či stavebníctve.

Nedostatok pracovnej sily stúpol a o takmer 4 percentá voči roku 2016 narástla miera náboru (podiel zamestnaných za posledné tri mesiace). Miera odchodov zo zamestnania pritom výrazne klesla, pod predkrízové úrovne, a oživila sa miera získania pracovného miesta.