Zmrazenie fondov Maďarsku je vraj nespravodlivé

Foto: www.mmisso.com

Ako portál EurActiv.sk informoval už v pondelok, Európska komisia navrhla suspendovať Maďarsku jednu tretinu z regionálnych fondov s platnosťou od začiatku budúceho roka. Ide o bezprecedentný krok a použitie nových posilnených sankcií pre udržiavanie rozpočtovej disciplíny.

Zmrazenie sa má týkať objemu 495 miliónov eur, za predpokladu, že Maďarsko do konca roka neskrotí svoj deficit. Krajina na budúci rok očakáva deficit na úrovni 3,25 %, čo prekračuje povolenú hranicu.

Rada ministrov EÚ už v januári podporila Komisiu v jej varovaniach smerovaných Budapešti a dala jej mandát formulovať odporúčania pre Maďarsko v tzv. procedúre nadmerného deficitu.

Rozhodnutie Komisie je napriek takejto podpore kontroverzné, pretože maďarský rozpočet za rok 2011 a 2012 je relatívne v súlade s európskymi pravidlami, hoci len vďaka nesystémovým opatreniam ako je zdanenie telekomunikačných spoločností, bánk a nezdravého jedla, čo sa Komisie veľmi nepáči.

Je to tiež po prvýkrát čo Európska komisia spustila túto procedúru na základe projektovaných porušení pravidiel. Takýto krok nezostal bez odozvy. Maďarská vláda označila rozhodnutie za „nepodložené a neférové“. Deficit Maďarska je v súčasnosti jeden z najnižších a preto si Maďarsko nemyslí, že by malo byť sankcionované.

Vláda tvrdí, že po odporúčaniach Komisie prijala oparenia, ktoré majú potenciál priviesť deficit pod 3 % HDP v roku 2013. Aj bez týchto korekcií samotná Komisia odhaduje deficit len s miernym prekročením 3 %.

Maďarský komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci László Andor tiež vyslovil podobné obavy v liste, ktorý zaslala svojim kolegom v Komisii a ktorý má EurActiv k dispozícii: „Musíme byť schopní vysvetliť, prečo je krajina s jedným z najlepších deficitov, ktorý má byť len mierne nad trojpercentným cieľom, podrobená tejto procedúre, zatiaľ čo máme mnoho iných krajín s oveľa vyššími deficitmi“.  

Andor, ktorého do Komisie vyslala ešte minulá socialistická vláda, spochybnil aj dôveryhodnosť hospodárskej predpovede Komisie a to kvôli „rýchlo sa meniacim ekonomickým okolnostiam“.

Maďarský komisár apeloval na svojich kolegov, aby sankcie uvoľnili. „Suspendované záväzky by mali byť čo najmenšie a nemal by prekročiť úroveň 0,5 % DPH“. Navrhované sankcie dosahujú práve túto hodnotu.

Rada ministrov bude musieť ešte návrh Komisie podporiť než definitívne nadobudne platnosť.

Iný zámer?

Komisia však môže svojím rozhodnutím sledovať iný zámer.

V januári tohto roku vydala Európska komisia stanovisko, v ktorom tvrdo kritizovala zmeny v maďarských ústavných zákonoch. „Ako ochrankyňa Zmlúv je Komisia naďalej znepokojená nad niekoľkými novými ustanoveniami, ktoré môžu byť v rozpore s právom EÚ,“ píše sa v stanovisku Komisie.

Európska exekutíva má pochybnosti predovšetkým o nezávislosti maďarskej centrálnej banky, o opatreniach týkajúcich sa menovania sudcov, a o pravidlách, ktoré sa týkajú nezávislosti médií.

Komisia tvrdí, že bez toho, aby „predvídala budúce výsledky tejto analýzy“, využije „všetky svoje právomoci na to, aby analyzovala zlučiteľnosť národného práva s právom EÚ a vyhradzuje si právo na uskutočnenie ďalších krokov, ktoré uzná za vhodné – menovite možnosť začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov na základe článku 258 Zmluvy o EÚ.“

Andor ale takéto spojenie odmieta. „Návrh si bude vyžadovať výrazné komunikačné úsilie, aby sa predišlo spojitostiam, ktoré si je možné veľmi ľahko vytvoriť, ak vezmeme do úvahy neustále konania vo veci porušenia predpisov voči Maďarsku a aj celkový politický vývoj,“ píše v svojom liste Andor.

Pozície

„Na dnešný návrh treba nazerať ako na silný impulz pre Maďarsko, aby uskutočnilo účinné fiškálne politiky a zaviedlo správne makroekonomické a fiškálne podmienky na zabezpečenie efektívneho využívania kohézneho fondu,“ povedal eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn.

„Teraz je to na maďarských predstaviteľoch, aby bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia a mohli tak zúročiť všetky výhody Kohézneho fondu. Dnešný návrh je primeraný a ponecháva možnosť na pokračovanie v investíciách prostredníctvom fondu. Zároveň však dáva Maďarsku možnosť a čas napraviť danú situáciu,“ dodal eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Maďarská vláda nebola z rozhodnutia Bruselu nadšená: „Je nepochopiteľné prečo Európska komisia ignorovala fakty: Maďarský deficit bol v roku 2011, prvýkrát od nášho vstupu do EÚ, pod 3% HDP a zostane na takej úrovni aj tento rok. [Maďarsko] je tak ôsmou krajinou s najnižším deficitom v Európskej únii.“

„Ako reakciu na predpoveď Európskej komisie, že sa rozpočet bude v roku 2013 pohybovať na úrovni 3,25 %, sme prijali ďalšie opatrenia, ktoré ho znížia o ďalších 0,4 % HDP, aby tak naďalej zostal pod hranicou 3 %,“ píše sa v stanovisku maďarskej vlády.