Znížené ceny CO2 otestujú politiku EÚ

 

 

Pozadie:

Schéme EÚ pre obchodovanie s emisiami je vlajkovou loďou EÚ, pokiaľ ide o použité nástroje na boj proti zmene podnebia a splnenie záväzku podľa Kjótskeho protokolu o znížení emisií plynov, spôsobujúcich globálne otepľovanie do roku 2012 o 8%.

Podľa schémy ETS došlo zo strany zhruba 12 000 priemyselných podnikov k úspešným pokusom o predávanie a kupovanie povolení na emisiu oxidu uhličitého, ktorý pokrýva zhruba 40% všetkých emisií tohto plynu v EÚ. Schéma funguje od 1. januára 2005.

Každá továreň/priemyselná inštalácia má stanovený strop na množstvo oxidu uhličitého, aby sa tak vytvoril jeho nedostatok a stúpla jeho cena, čo by malo viesť spoločnosti k tomu, aby emitovali menej, než môžu. Takto získané kredity môžu byť vymieňané na celoeurópskom trhu s uhlíkom, čo by malo byť v prospech zelenších zariadení, ktoré by profitovali z predaja svojich nadbytočných kreditov na znečisťovanie.

Otázky:

Ceny uhlíka klesli minulý týždeň o viac než 50% po správach o tom, že ČR, Estónsko, Francúzsko, Holandsko emitovali omnoho menej CO2, než trh očakával.

Nízke ceny sú zlou správou pre politiku EÚ proti zmene podnebia, pretože schéma ETS čerpá svoju silu z prínosu, ktorý môžu firmy získať za stavu, keď predajú svoje nadbytočné kvóty na trhu. S klesajúcimi cenami však motivácia pre spoločnosti znížiť emisie a uvoľniť tak dodatočnú časť prideleného množstva emisií na výmenu na trhu tiež klesá.

Odhadované množstvo emisií oxidu uhličitého reprezentuje len okolo 15% celku, emitovaného v EÚ a správy o najväčších emitentoch, ktorými sú Nemecko, Taliansko, Poľsko a Veľká Británia, ešte len prídu. Komisa zverejní úplné štatistiky za celú EÚ 15. mája.

Správy trh prekvapili, pokiaľ ide o veľkosť diskrepancie medzi stropmi pre jednotlivé krajiny a skutočne emitovaným množstvom. Rozdiel bol až 25% pre Estónsko a iné krajiny sú v rozmedzí 8-15% menej emisií, než bol stanovený limit. Vo Francúzsku sa to rovnalo 19 tonám dodatočných alokácií, tvrdia úrady.

Pozície:

Podľa Franka Brannvolla, analytika Point Carbon, budú mať takéto správy efekt snehovej gule, pretože trhové ceny boli doposiaľ veľmi vysoké a dosiahli doposiaľ najvyššiu cenu 30€ za tonu oxidu uhličitého len pár dní predtým, než vyšli tieto správy. „Trhy predpokladajú, že tento trend bude pokračovať,“ povedal Brannvoll pre EurActiv.

Naznačil však tiež, že pokles má aj pozitívne dôsledky, pretože tlačí nadol ceny elektrickej energie, pretože trhová cena oxidu uhličitého je najviac naviazaná na cenu elektrickej energie. Jej cena už klesla v Európe vo všeobecnosti o 5-10€ pri zverejnení správ, povedal Brannvoll.

„Bezpochyby teraz trh monitoruje, aká bude reakcia Komisie a členských štátov a či znížia alokácia v druhom období obchodovania,“ povedal Brannvoll.

Komisia sa snažila zľahčiť význam poklesu cien tým, že ho označila ako „žiadny kritický pád“. „Trh začal na úrovni 6€ a nikto si vtedy nemyslel, že by to šlo nad 10€,“ povedala hovorkyňa Komisie pre životné prostredie Barbara Helfferichová pre EurActiv.

Údaje o emisiách za celú EÚ budú zverejnené 15. mája. Helfferichová povedala, že to umožní Komisii a členským štátom založiť ďalšie kolo alokácií na spoľahlivých údajoch, založených na „skutočných emisiách“.

Vcelku rozšíreným je kritický argument, že Komisia poskytla krajinám EÚ na obdobie 2005-2007 príliš mnoho kreditov na znečistenie. Toto, tvrdia kritici, poskytlo firmám „jazdu zadarmo“, pokiaľ ide o znečistenie, pretože väčšina alokácií bola posunutá vládami štátov EÚ ďalej zadarmo.

Ďalšie kroky:

  1. 15. máj 2006: Komisia zverejní údaje o emisiách CO2 za všetky krajiny EÚ-25

  • 30. jún 2006: konečný termín pre členské štáty na zaslanie svojho alokačného plánu na obdobie 2008-2012.