Znižovanie emisií: aký priemysel dostane výnimky?

Pozadie

Energeticky intenzívny priemysel v EÚ tvrdí, že ho pri sprísňovaním emisných regulácií v EÚ vytlačí z trhu konkurencia z krajín s „laxnejším“ prístupom k ochrane klímy. Nerovnováhu má pomôcť riešiť globálna klimatická dohoda, ktorá by stanovila povinnosti pre rozvinuté i rozvojové krajiny. No rokovania postupujú pomaly a v najlepšom prípade sa uzavrú len v Kodani v decembri 2009.

Hlinikárne, oceliari, cementárne a ďalšie energeticky náročné sektory od Bruselu žiadajú, aby určil sektory, ktoré získajú výnimku z emisných regulácií CO2 (napríklad prideľovaním bezplatných emisných povoleniek) ešte pred decembrom 2009, pre prípad, že by globálne rokovania zlyhali. V opačnom prípade bude EÚ hroziť „uhlíkový únik“ – továrne prenesú výrobu – a tým aj pracovné miesta a najmä emisie – do krajín s menej prísnou legislatívou.

Komisia však nechce predbiehať a publikovať zoznam ešte pred uzavretím globálnych okovaní. V návrhu na predĺženie fungovania Systému obchodovania s emisiami (EU-ETS) po roku 2012 problém priznáva, no identifikáciu sektorov sľubuje až do 30. júna 2011.

Kto získa výnimky

Zatiaľ pripravuje Komisia metodológiu. Návrh, obsiahnutý v dokumente, ku ktorému sa dostala organizácia ANDS Europe naznačuje, že „pravdepodobne budú silno zasiahnuté najmä hlinikárne, za horúca valcovaná oceľ a plechy… a slinky a preto budú medzi prvkami ktoré budú pravdepodobne benefitovať z úplne alebo čiastočne bezplatných povoleniek“.

Európska komisia však tiež podčiarkuje, že tieto sektory boli vybraté len ako „indikatívne, na základe dostupných dát a preto by nemali byť brané ako predpoveď konečného výsledku“, píše sa v dokumente.

Brusel plánuje rozšíriť svoju analýzu o keramický, chemický, papierenský priemysel, výrobu medi a viacero ďalších sektorov vymenovaných v prílohe k dokumentu.

Hodnotenie rizík

Výber sektorov, ktoré dostanú výnimky, sa podľa dokumentu riadi troma hlavnými faktormi.

Po prvé, je potrebné identifikovať sektory a podsektory „v ktorých sa môžu objaviť problémy“, pričom sa hodnotí pravdepodobný dopad EU-ETS (najmä v zmysle zvýšenia cien elektrickej energie) a miera, do akej je sektor vystavený konkurencii z nečlenských krajín.

K tomu sa pripočítajú ďalšie faktory – doprava, geografická poloha, koncentrácia trhu, atď., a to „kvalitatívnym spôsobom, ktorý pomôže hodnotenie spresniť“. Nakoniec „umožní ďalšie spresnenie“ výsledok medzinárodných klimatických rokovaní, vrátane sektorových dohôd medzi priemyselnými odvetviami.

Štyri kategórie

Dokument rozdeľuje sektory, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené, do štyroch kategórií – od nulového alebo najnižšieho rizika uhlíkového úniku (kategória I) až po veľmi vysoké riziko (kategória IV).

Komisia trvá na tom, že do roku 2020 budú získavať emisné povolenky plne na aukciách všetky sektory. Kategória IV ich získa v roku 2013 všetky bezplatne, s postupným nábehom aukcií počas sedemročného prechodného obdobia.

Kategória II a III potom dostanú bezplatne menšie percento povoleniek a postupne prejdú na plné aukcie.

Pozície

Riešenie „uhlíkového úniku“ žiada dlhodobo najmä Nemecko, ktoré má najväčšiu priemyselnú základňu v EÚ. Za výslovné uznanie tohto problému lobovalo aj na európskom summite v marci 2008.

Aliancia energeticky náročných odvetví na európskej úrovni varovala pred „enormným rizikom de-industrializácie“ v Európe, ktorá môže nastať v dôsledku vysokých cien energie, vytláčaných ešte aj trhom s emisiami.

Komisia však podobným výzvam odoláva. Za prioritu považuje uzavretie medzinárodnej dohody, ktorá nahradí Kjótsky protokol. Jos Delbeke, zástupca generálneho riaditeľa na DG pre životné prostredie v nedávnom interview pre EurActiv povedal, že Brusel definuje sektory, v ktorých bude hroziť uhlíkový únik, po uzavretí medzinárodnej dohody a v druhom kroku navrhne opatrenia – najneskôr v 2011.

Environmentalisti od EÚ žiadajú, aby neustupovala. Ťažký priemysel je podľa nich vystavený konkurenii menej, než tvrdí. „Podľa lobby energeticky intenzívneho priemyslu je priemysel v EÚ vystavený tvrdej globálnej konkurencii. No miera vystavenosti konkurencii z nečlenských krajín nie je ani 2% v prípade vápeniek a cementární, a je okolo 5% u rafinérií v EÚ“, písal v dokumente pred ešte marcovým summitom europoslanec za Zelených, Claude Turmes. „U oceliarskeho sektora nedosahuje konkurencia 20%.“

Ďalšie kroky

  • November – december 2008: medzinárodné klimatické rokovania pokračujú na konferencii v poľskej Poznani (COP 14)
  • December 2009: klimatická konferencia v Kodani (COP 15) – predpokladaný záver rokovaní OSN o globálnom klimatickom rámci po roku 2012
  • 2010: na základe záverov medzinárodných rokovaní Komisia určí, ktoré energeticky intenzívne sektory sú ohrozené „uhlíkovým únikom“
  • 2011: na základe tejto analýzy môže Komisia predložiť návrh opatrení, ako uhlíkovému úniku zabrániť