Znižuje sa závislosť bánk na štátnej pomoci

foto: očkovanie

Od polovice roku 2009 poskytovali vlády menej štátnej pomoci bankám, stále však podporujú reálnu ekonomiku. Vyplýva to z hodnotenia stavu štátnej pomoci, ktoré minulý týždeň (27.mája) vydala Európska komisia.

Štátom garantované financovanie, vrátane rekapitalizácie, schválené Komisiou v rámci európskych pravidiel štátnej pomoci dosiahlo 1,24 bilióna eur, čo je tretina z vyčlenenej sumy 4,13 bilióna.

Garančné schémy v 19 krajinách EÚ dosiahli hodnotu 3,15 bilióna eur, 32% z toho bolo bankám aj skutočne poskytnutých.

„Hoci je situácia stále krehká, je pre celkovú ekonomiku je kľúčové, že banky nie sú závislé od štátu dlhšie, než je nevyhnutne potrebné, a stále viac sami financujú trh“, vyhlásil podpredseda Komisie Joaquín Almunia, zodpovedný za súťaž na vnútornom trhu.

Komisár tiež poznamenal, že zatiaľ čo niektorí začali odstrihávať zdroje štátnej pomoci, iným bude potrebné ukázať ako sa zbaviť závislosti na nej, čoho súčasťou môže byť reštrukturalizácia.

Fínsko, Poľsko a Slovensko zaviedli garančné schémy, ktoré nakoniec nemuseli byť použité, konštatuje Komisia. Ďalším znakom návratu k normálnej situácii na kapitálových trhoch môže byť, že Francúzsko, Taliansko a Británia suspendovali štátnu pomoc bankám.

Finančná kríza nezasiahla bankový sektor v každej členskej krajine rovnako. Krajným prípadom je Írsko, kde banky dostali sumu rovnajúcu sa 231,8% HDP krajiny.

Ministri financií EÚ minulý týždeň vyzvali banky, aby od júla tohto roku platili vyššie poplatky za úverové garancie.