Zrýchlenie hospodárskeho rastu EÚ

ekonomika

 

Krátka správa

Hospodársky rast sa dostal na najlepšiu úroveň od roku 2000. Súčasne je to podstatné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, keď EÚ rástla o 1,6% a eurozóna o 1,4%.

Druhý predbežný ekonomický odhad publikovaný Komisiou 6. septembra tiež uvádza, že rast sa v druhom štvrťroku tohto roku v EÚ dostal na 0,9%. V USA to bolo 0,7% a v Japonsku 0,3%.

Globálny hospodársky výhľad, ktorý vydala OECD iba deň predtým, je v ohľade rastu eurozóny ešte optimistickejší – podľa neho tento rok pravdepodobne dosiahne 2,7%.

Obe predpovede počítajú s tým, že rast stratí koncom roka na dynamike a ustáli sa na úrovni asi 2%. Súhlasí to aj s mnohými inými predpoveďami ekonómov, ktorí hovoria o očakávanom značnom poklese rastu eurozóny. Je to spájané s faktom, že Nemecko a Taliansko – ktoré spolu tvoria polovicu ekonomiky eurozóny – zvýšia budúci rok dane, aby vykryli schodoch vo verejných financiách. Tie sú nad 3% limitom povoleným Paktom stability a rastu už od roku 2003.

OECD je však optimistická pokiaľ ide o celkový stav európskej ekonomiky v roku 2007. Podľa nej budú následky zvýšenia daní „únosné“. Organizácia tiež verí, že európska ekonomika bude dosť silná na to, aby dokázala čeliť zvýšeniu úrokovej miery Európskej centrálnej banky, ktoré by malo prísť v októbri tohto roku. ECB ním bude reagovať na obavy zo zvýšenia inflácie.

Slovenský hospodársky rast (6% v 2005, 6% predpoveď na 2006 a 2007) je podľa Komisie živený vnútorným dopytom, najmä investíciami a súkromnou spotrebou. Realizácia niektorých veľkých investičných projektov viedla k nárastu tvorby kapitálu o 13,25%, spotreba domácností sa v dôsledku rastu zamestnanosti a reálnych platov zvýšila o 5,75%. V rokoch 2006 a 2007 má byť hlavným motorom rastu práve spotreba domácností, v nasledujúcom roku sa má zvýšiť aj slovenský export (najmä vďaka spusteniu proexportne orientovanej výroby – stavaných automobiliek). V roku 2006 začne klesať úroveň tvorby kapitálu.