Zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých

Finančnú gramotnosť podporuje v EÚ niekoľko bežiacich projektov. Najdôležitejší z nich je Dolceta, interaktívna webstránka poskytujúca informácie o právach spotrebiteľa a finančných službách. Nový projekt bude jej rozšírením, zameraným na mladých ľudí a učiteľov. Cieľom je pomôcť hodnotiť finančnú gramotnosť a zahrnúť finančnú otázky do vyučovania.

„V najbližších týždňoch plánujeme spustiť významné rozšírenie Dolceta pre základné a stredné školy“, oznámila oficiálne Komisia na konferencii o spotrebiteľských informáciách a vzdelávaní v Bruseli (16. apríl 2008).

Dolceta sa doteraz zameriavala na dospelých ľudí, nový projekt pomôže zasiahnuť aj mladých. Finančné potreby a podmienky sa vekom menia – dospelí sa viac zaujímajú o možnosti investovania a šetrenia, mladí ľudia potrebujú zvyčajne informácie o používaní bankových účtov, platobných kariet a pod.

Projekt je podporený jedným miliónom eur a bude trvať dva roky. Doplní podobný projekt – Europa Diary – v rámci ktorého Komisia v roku 2007 distribuovala viac ako dva milióny kópií vzdelávacích materiálov do 18 000 európskych škôl. Obsahovali základné informácie o finančných službách.

To je však maximum, čo môže Komisia urobiť. Kompetencie v oblasti obsahu vzdelávania dávajú Zmluvy do rúk členským krajinám. Vo viacerých z nich sa už s nejakou formou finančného vzdelávania začalo. Pripravovaný slovenský zákon o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu napríklad predpokladá vznik „finančného ombudsmana“ a akadémie finančného vzdelávania (EurActiv.sk, 15. apríl 2008).