Bruegel: Súčasný fiškálny rámec EÚ nefunguje

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: Pixabay

Štúdia uvádza, že za anemický rast ekonomiky EÚ môžu pro-cyklické fiškálne škrty.

Rozpočtový rámec, ktorý EÚ prijímala postupne ako reakciu na krízu v eurozóne, podľa trojice autorov zlyháva vo svojich dvoch základných cieľoch – zabezpečení udržateľnosti dlhu verejných financií a rozpočtovej stabilizácii.

Predpoklad, že súčasné fiškálne pravidlá s cieľmi upravovanými v závislosti od ekonomického cyklu, veľkou mierou flexibility a možnosťou prejsť procedúrou nadmerného deficitu, umožňujú citeľnú fiškálnu stabilizáciu v čase recesie, podľa autorov v praxi celkom neplatí.

Je to preto, že v praxi uplatňovanie fiškálneho rámca brzdia zle merané indikátory pre štrukturálny deficit a nesprávne ekonomické prgnózy. Oboje má za následok nesprávne odporúčania v ekonomických politikách. Navyše, veľká miera uznávaných výnimiek systém zneprehľadňuje.

Najlepšia cesta – navrhnúť rozpočtový rámec nanovo je podľa autorov nerealistická. Treba preto upustiť od pravidiel naviazaných na štrukturálny deficit a zaviesť pravidlo o výdavkoch, ktoré napríklad zablokuje zníženie daní, ak ho nebude sprevádzať aj zníženie výdavkov a podobným spôsobom sťažia neustále zvyšovanie výdavkov bez zvýšenia výberu z daní.

Na nový systém by mala dozerať nezávislá Európska fiškálna rada, ktorá by zvážila, či za mimoriadnych okolností povolí štátom väčšiu flexibilitu pri uplatňovaní rozpočtových pravidiel.

Originál štúdie v anglickom jazyku.