Budúcnosť vzťahov EÚ-Čína?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Obchod je oblasťou vzbudzujúcou najväčšie obavy. Autor konštatuje, že čínske intervencie značne obmedzili export EÚ do tejto krajiny. Európske spoločnosti podnikajúce v Číne čelia vážnym problémom. Tie vychádzajú na jednej strane z nemožnosti efektívne vynútiť právo, ale rovnako aj z rôznych byrokratických bremien. Európania sú tiež rovnako znepokojení aj investičným prostredím. Crossick dodáva, že nedostatočná transparentnosť je charakteristická nielen pre oblasť priemyslu ako takú, ale aj pre finančnú, telekomunikačnú a energetickú sféru.

Komisár pre obchod, Peter Mandelson, je známy svojím pozitívnym vzťahom k Číne. Avšak aj napriek tomu nedávno označil bilaterálne obchodné vzťahy oboch blokov za „hlboko nerovné.“ Čínske praktiky považuje za „procedurálne obštruktívne.“ Krajinu popisuje ako „tirák“, ktorý sa vymyká „spod kontroly.“

Autor poukazuje na „zvyšujúce sa obavy, že reciprocita medzi Čínou a Európou nerastie.“ Tvrdí, že „náš čínsky priateľ musí byť ku Konfuciovi úprimný a konať voči nám tak, ako by si želal, aby sme my konali voči nemu. Znamená to chápanie vecí z európskeho pohľadu – chápanie, nie nevyhnutne súhlasenie s nimi.

V politickej rovine kritizuje autor slabú úroveň dodržiavania ľudských práv. Čína napríklad neratifikovala Medzinárodnú konvenciu o občianskych a politických právach a okrem iného aj po posledných udalostiach stále pokračuje v podpore mjanmarskej vládnej chunty. Súčasne sa krajine nepodarilo nadviazať žiadne formálne kontakty s Európskym parlamentom. Bez oficiálneho súhlasu tejto európskej inštitúcie nebude môcť nikdy v budúcnosti dôjsť k podpisu akejkoľvek Dohody o partnerstve a spolupráci.

„Na obchodnom fronte potrebuje Peking prijať naliehavé kroky pre otvorenie svojho trhu so službami tak, aby umožňovali prístup firiem EÚ [..] Politicky potrebuje Čína ukázať, že ratifikuje konvenciu OSN“, dodáva Crossick.

Zhoršovanie európsko-čínskych vzťahov je nevyhnutne spojené s koncom medových týždňov medzi Francúzskom a Čínou, ale rovnako aj medzi Nemeckom a Čínou.

Crossick na svojom blogu píše: „Nemecko a Francúzsko sú kľúčové strany manželstva medzi Čínou a Európou.“

Autor v závere konštatuje, že nadchádzajúci európsko-čínsky summit (28. november 2007) bude rozhodujúci a jeho výsledky budú určovať smer bilaterálnych vzťahov v najbližšom období.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku získate na stránkach portálu Blogactiv.eu.