Čo nám problémy Deutsche Bank hovoria o zdraví európskeho bankového systému?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

deutsche bank

Deutsche Bank, zdroj: TASR

Vážne problémy, do ktorých sa v posledných týždňoch dostala najväčšia nemecká banka Deutsche Bank, vyvolali obavy z opakovania finančnej krízy z roku 2008, ktorá začala pádom banky Lehman Brothers.

Kríza Deutsche Bank zrejme nebude mať tak katastrofálne následky. Bude však dôležitým testom funkčnosti európskej bankovej únie a takzvaného jednotného mechanizmu dohľadu (SSM).

Ide o zdroj kapitálu

Koreňom problému Deutsche Bank, ale aj väčšiny európskych bánk, je nedostatok vlastných zdrojov kapitálu. Banky získavajú finančné prostriedky buď od klientov, ktorí si v banke uložili svoje peniaze, alebo z predaja akcií investorom.

Deutsche Bank má z vlastných zdrojov (predaja akcií) len zlomok svojho kapitálu. Celková hodnota jej akcií sa pohybuje v desiatkach miliárd eur, zatiaľ čo jej pasíva (peniaze uložené v banke) činia približne 1,5 bilióna eur.

To znamená, že jedna z najväčších bánk sveta je veľmi zraniteľná voči strate dôvery zo strany klientov, k čomu môže dôjsť napríklad po tom, čo banku zasiahne obrovská pokuta od amerického ministerstva spravodlivosti.

Pomoc od štátu?

Deutsche Bank by však ani v takomto prípade pravdepodobne neskrachovala. Pomoc by jej v prípade nutnosti poskytla nemecká vláda, aj keď nová smernica o bankovej únii takúto pomoc od štátu povoľuje len vo výnimočných situáciách.

To ale neznamená, že sa nič nedeje. Deutsche Bank bude musieť prehodnotiť svoj model podnikania, obmedziť rozsiahle investičné aktivity v zahraničí a uspokojiť sa so skromnejšími aktivitami viac financovanými vlastným kapitálom.

Európska centrálna banka bude naopak musieť upraviť svoje hodnotenia finančného zdravia bánk, keďže Deutsche Bank doterajšími testami bez problémov prešla aj napriek tomu, že je kúsok od bankrotu. To bankovej únii a jej schopnosti predchádzať problémom určite nepridáva na dôveryhodnosti.

 

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.