Čo spôsobilo krízu eurozóny?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

pixabay

Rozsiahle presuny kapitálu z „krajín jadra“ eurozóny (ako napríklad Nemecko, Francúzsko a Holandsko) do „okrajových“ krajín (Írsko, Portugalsko, Španielsko a Grécko) boli dôkazom, že spoločná mena môže fungovať ako nástroj zbližovania ekonomík jednotlivých členských štátov eurozóny. Konkrétne sa zdalo, že vďaka dynamickému rastu môžu okrajové krajiny skoro dohnať silné ekonomiky krajín jadra, ktoré v tejto dobe už rástli relatívne pomaly (ale stabilne).

Problém nastal v momente vypuknutia hospodárskej krízy na globálnej úrovni v roku 2008. Ukázalo sa, že pre dynamicky sa rozvíjajúcich členov eurozóny je poskytovaný zahraničný kapitál úplne zásadný. S príchodom finančnej krízy samozrejme zahraniční investori prestali poskytovať cezhraničné pôžičky a investovať do ekonomík týchto štátov. Bez týchto prostriedkov sa národné pokladne „okrajových krajín“ okamžite začali dostávať do nekonečnej špirály problémov, ktoré mnohokrát pretrvávajú až dodnes.

Je potrebné uznať, že v súvislosti s riešením ekonomickej krízy sa už dosiahol významný pokrok, napríklad s bankovou úniou alebo Európskym stabilizačným mechanizmom. Napriek tomu nás ešte čakajú ďalšie kroky. V súčasnej dobe sa zdá, že sa konečne znova ocitáme v kľudnej dobe, no kríza eurozóny skôr pripomína remisiu – teda prechodné ustúpenie príznakov choroby. V prípade, že by napríklad začali znovu stúpať úrokové sadzby, alebo pokiaľ by bola narušená dôvera vo finančné inštitúcie v dôsledku globálneho šoku, mohli by sa systémové trhliny alarmujúcou rýchlosťou znovu objaviť.

Celú analýzu v angličtine nájdete na tejto linke

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty