Dopyt a ponuka po alternatívnych palivách pre automobily

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa autorov kľúčovým faktorom spomaľovania tempa využívania alternatívnych palív je predovšetkým predlžovanie životnosti v súčasnosti prevádzkovaných vozidiel. Ďalším významným faktorom je nedostatočné pokrytie územia čerpacími stanicami ponúkajúcimi alternatívne palivá, ktorých využívanie zostáva nateraz len málo finančne efektívne. Takýto stav je charakteristický pre trh s automobilmi bežiacimi na energetické zdroje, akými sú hydrogény a biopalivá. Model vývoja tohto trhu je založený na rozvoji energetických technológií na jednej strane, ale súčasne aj na faktoroch ako sú emócie a sociálny status. Podľa autorov, práve tieto ovplyvňujú potrebu a túžbu vlastniť auto.

Autori uzatvárajú, že stimuly dlhodobého charakteru, ktorých implementácia môže trvať aj počas niekoľkých nasledujúcich dekád, sú nevyhnutné pre trvalo udržateľnú transformáciu trhu. Marketingové programy, dotácie a politické nástroje by mali stimulovať oboje – dopyt aj ponuku, inak sa zrejme tento scenár nikdy nedočká pozitívneho priebehu.


Environmental Research Web: Consumer acceptance blocks take-up of alternative-fuel vehicles