Euro: Len pre agilných

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Na rozdiel od často spomínaných obáv nie je hlavným faktorom budúcnosti európskej jednotnej meny kto ju opustí, ale kto sa k nej pridá. Tri z nových členských krajín chcú vstúpiť do EMU a prijať euro v priebehu budúceho roka, ostatní budú nasledovať do desiatich rokov. Skúsenosti z prvých siedmych rokov ukazujú, že členstvo má svoje výhody no tie nie sú zadarmo.

Členstvo v menovej únii vyžaduje disciplínu a strata výmenného kurzu ako nástroja na vyrovnávanie hospodárskych šokov môže byť nákladná. Niektorí  členovia eurozóny, ako Írsko, prekvitajú, iní, hlavne pokiaľ ide štáty južnej Európy, majú problémy a budúcnosti budú potrebovať bolestivé zmeny.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na stránkach think-tanku Bruegel.