Euro – výzva pre všetkých

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor analyzuje hsopodársku integráciu EÚ, jej prínosy akými sú zvýšenie životnej úrovne, väčšia spravodlivosť pre spotrebiteľov, nové možnosti pre investorov podpora užších hospodárskych zväzkov medzi štátmi. Približuje  základy, na ktorých stojí stratégia silnej a konkurencieschopnej Európy.

Hospodársku a menovú úniu označuje za najpokrokovejší stupeň európskej hospodárskej integrácie. Podľa autora prináša vysoký stupeň makroekonomickej stability, užšie obchodné a investičné väzby, hlbšiu integráciu finančných trhov v eurozóne či referenčnú menu pri medzinárodných transakciách.

Identifikuje výzvy spojené s členstvom Slovenska v eurozóne, a približuje silu hospodárstva eurozóny. Makroekonomická politika musí stáť na zdravých základoch, aby hospodárske oživenie eurozóny pokračovalo. Určovanie miezd v eurozóne musí brať dostatočný ohľad na cenovú stabilitu, strednodobé trendy v produktivite a rozdiely medzi kvalifikáciou a miestnymi podmienkami na trhoch práce.

Hospodárske dosahy starnutia obyvateľstva sa dajú riešiť zdravými verejnými financiami. Očakáva sa, že verejné výdavky v súvislosti so starnutím vzrastú o 4 % HDP. Riešenie vidí europoslanec v stratégii zamestnanosti, kde tradičná kontinenálna politika neobstojí. Odkazuje pri tom na skúsenosť škandinávskych krajín.

Imigráciu hodnotí autor ako súčasť riešenia kritického starnutia európskeho obyvateľstva v budúcnosti. Prízvukuje dôležitosť kvality verejných financií – efektívneho prideľovania zdrojov a smerovania výdavkov do vzdelávania, vedy a výskumu, čo by malo priniesť rast produktivity a potenciál rastu, sociálny a hospodársky úžitok v oblasti inovácie a akumulácie ľudského kapitálu a zlepší fungovanie sociálnych modelov eurozóny.

Význam vytvorenia jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) pre spotrebiteľov vidí autor v používaní debetnej karty kdekoľvek v eurozóne, lepších bankových prevodoch, potrebe jedného bankového účtu pre celú oblasť eurozóny a priamom inkase z účtu ktorejkoľvek krajiny v eurozóne.

Hoci je bežný účet eurozóny takmer vyvážený, Európa nemusí byť imúnna voči globálnym zmenám. Pri riešení problému globálnych nerovnováh by eurozóna mala zvýšiť domáci dopyt a prijať reformy pre udržateľnosť rastu, uzatvára analýzu autor.


Celú prezentáciu si môžete stiahnuť na tejto linke