Európa a MMF: Prečo by následník mal byť presvedčený Európan

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ernst Stetter je ekonómom, politickým vedcom a generálny tajomníkom Foundation for European Progressive Studies.

„Obvinenia vznesené voči šéfovi MMF sú zjavne veľkou výzvou aj pre budúcnosť fondu a v medzinárodných médiách pokračujú diskusie o možnom nástupcovi Dominiqa Straussa-Kahna.

Mali by sme si uvedomiť, že otázka nasledovníka by mala byť nastolená len veľmi krátko. Aj keby oficiálne kandidoval vo francúzskych prezidentských voľbách, musel by rýchlo rezignovať na svoju pozíciu výkonného riaditeľa MMF.

Treba mať na mysli aj to, že pod vedením Dominiqua Straussa-Kahna sa MMF výrazne zmenil. Vo svojom prejave minulú jar povedal tento revolučný výrok: „Koniec-koncov, zamestnanosť a rovnosť budujú bloky ekonomickej stability a prosperity, politickej stability a mieru. Toto sa stáva základom mandátu MMF. A musí sa stať základom politickej agendy.“

Nikto nikdy predtým nepovedal také jasné stanovisko o politike zamestnanosti. Nikto nikdy predtým tak jasne nevyhlásil, že menová politika je nielen nástrojom na riešenie medzinárodnej nerovnosti, ale aj nástrojom politiky zamestnanosti a sociálnej politiky.

Joseph Stiglitz uznal prácu Dominiqua Straussa-Kahna vyhlásením: „Dokazuje, že je lídrom MMF s jasným úsudkom. Môžeme len dúfať, že vlády a finančné trhy budú počúvať jeho slová.“

Prečo by teda mal byť následník Dominiqa Strausa-Kahna Európanom?

Je úplne jasné, že medzinárodný systém riadenia potrebuje výraznú reformu. Má výrazné slabiny a potrebuje skutočnú reštrukturalizáciu. Potrebujeme dôkladnú analýzu toho, čo treba na to, aby sme zabezpečili adekvátne inštitucionálne nastavenie pre vyrovnaný rast, silné sociálne piliere spolu s efektívnou produkciou, obchodnými a finančnými mechanizmami.

Škandál a obvinenie voči jednému z lídrov tohto súčasného systému by nemali byť impulzom na odlišné prerozdeľovanie prestížnych postov. Reformovanie globálneho riadenia nie je len otázkou pozícií, je tiež otázkou zodpovednosti a vyjednávaní.

Treba uznať, že dôsledkom silnejúcich rýchlo rozvíjajúcich sa krajín akou je Čína, India, Brazília či iné, žijeme v novom multipolárnom svete. Len HDP Ázie sa v priebehu najbližšej dekády pravdepodobne priblíži k úrovni, ktorú dosiahnu USA a eurozóna dokopy!

Budovanie koalície na presadenie tohto procesu definovania, implementovania a monitorovania reformovaného systému riadenia by malo zahŕňať všetkých relevantných hráčov. Na jedného hráča sa v týchto diskusiách zabúda – ide o občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie. Takýto proces potrebuje čas. Mali by sme pokračovať v diskusiách o reforme globálneho riadenia.

Treba si však uvedomiť, že Dominique Strauss-Kahn je presvedčený Európan, čo z neho spravilo kľúčovú postavu v rokovaniach o pomoci Grécku, Írsku a Portugalsku a krajinám mimo eurozóny, napríklad Maďarsku. Predstavoval potrebný konsenzus medzi európskymi lídrami. A kríza v Európe ešte neskončila.

Európa potrebuje silnú podporu najmä s prihliadnutím na výrazné vnútorné problémy s vodcovstvom. Strata vplyvu v MMF v tomto kľúčovom momente by pravdepodobne mala dôsledky pre ďalšiu obnovu Európy. Preto by nasledovníkom súčasného lídra MMF mal byť opäť presvedčený Európan. Avšak otázkou zostáva: Máme takého kandidáta?"