Európska únia a kolo Doha po Hongkongu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

research and policy group notre europe, rpgne

 

V analýze autorka, profesorka Princetonskej univerzity, ponúka niekoľko ponaučení pre rokovania kola z Doha po stretnutí WTO v Hongkongu v decembri 2005. Pokúša sa definovať stratégiu, ktorú by mala Európska únia prijať na nasledujúcich rokovaniach.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.