Európsky parlament: Silnejší než sa o ňom vie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medzi 4. a 7. júnom bude mať viac než 375 miliónov voličov z 27 členských krajín možnosť zvoliť 736 poslancov Európskeho parlamentu na päťročné volebné obdobie.

Ide o „voľby do parlamentu, ktorý je často neopodstatnene označovaný za bezvýznamný a ktorý býva podceňovaný“, píše v analýze Heinen.

„Od svojho prvého zasadnutia v roku 1958 získava Európsky parlament na význame a na kompetenciách“, píše Heinen, pričom udáva, že „viac ako 40 % národnej legislatívy, ktorá sa prijíma v Nemecku sú iniciatívy EÚ“.

„V oblastiach ako je poľnohospodárska politika sa tento podiel blíži k 80 %“, dodáva.

„Na rozdiel od národných parlamentov nedominuje Európskemu parlamentu jediná strana či koalícia“, zdôrazňuje analytik. „To umožňuje prijímanie autonómnych a strategických rozhodnutí podľa špecifických princípov v rôznych oblastiach, namiesto tohto, aby boli tieto rozhodnutia diktované štruktúrami partizánskej politiky“, myslí si autor.

„Verejnosť si zväčša nie je vedomá vplyvu Európskeho parlamentu“, čo podľa neho ilustruje aj fakt, že verejný záujem o EP v posledných rokoch poklesol. Prieskumy naznačujú, že v tejto volebnej kampani budú hlavnými témami nezamestnanosť a hospodársky rast, ako aj inflácia a kúpna sila, uvádza sa v analýze.

Napriek tomu, že sa týmito otázkami zaoberajú vlády na národnej úrovni, Európsky parlament tu má relatívne silné slovo:

  • Európska legislatíva je kľúčovým faktorom v zlepšovaní funkčnosti trhu práce.
  • Politici nemajú pod kontrolou hospodársky rast ako taký, môžu však vytvoriť priaznivé prostredie tým, že stanovia správne rámcové podmienky.
  • Európsky parlament dohladia na infláciu na inštitucionálnej úrovni, napríklad prostredníctvom štvrťročných hearingov prezidenta Európskej centrálnej banky vo výbore pre hospodárske a menové veci.

„Tieto dôležité oblasti kompetencií Európskeho parlamentu by mali byť verejnosti jasne vysvetlené v príhodnom čase pred voľbami“, zdôrazňuje Heinen.

Toto by mohlo pomôcť predísť tomu, aby boli európske voľby zneužité na dôrazňovanie nedostatkov národných politík“, uzatvára.