Európsky podnikateľský summit

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vysoko postavení riadiaci predstavitelia sa 15. a 16. marca stretnú v Tour & Taxis v Bruseli, aby pomohli utvoriť budúcnosť obchodu a podnikania v EÚ.

Na nasledujúcich linkách si môžete v anglickom jazyku pozrieť krátke poznámky k piatim tématickým okruhom:

Oficiálnu stránku Európskeho obchodného summitu si môžete pozrieť na tejto linke.