Expanzia Gazpromu spôsobuje Komisii problémy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Gazprom v roku 2006 značne zrýchlil svoju expanziu na európsky trh s plynom, pričom cieľom tejto monopolnej spoločnosti je podľa autorky „na jednej strane posilňovanie svojich trhových pozícií v tých štátoch, ktoré tradične kupujú ruský plyn“ a na strane druhej „získanie prístupu na nové trhy v západnej Európe, hlavne do krajín produkujúcich plyn, kde Gazprom doposiaľ nebol významnejším dodávateľom.“

Gazprom na svojich tradičných trhoch podnikol kroky na rozšírenie už existujúcich podielov na trhu s plynom, a to ponúkaním záruk na dlhodobé dodávky „za právo na priamy predaj plynu na niektorých z týchto trhov a distribúciu a obchodovanie s plynom na väčšine z nich“.

Na nových trhoch sa „Gazprom ustanovil za priameho a nepriameho dodávateľa plynu a za vlastníka spoločností autorizovaných pôsobiť na európskych trhoch, alebo ako akcionár sprostredkujúcich spoločností.“

Expanzívne plány Gazpromu podľa autorky postupujú podľa plánu a „jeho aktivity sa jasne zameriavajú na získanie dominantného postavenia na európskom trhu“, čo môže byť taktiež interpretované ako pokus získať „kontrolný balík“ predtým, ako bude zavŕšená ďalšia etapa liberalizácie trhu.


Analýzu v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.