Expanziou proti kríze. Kedy Gazprom znova svojim partnerom vypne plyn?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Samotný konflikt a okolnosti, ktoré s ním súviseli, upozorňujú na viaceré otvorené otázky, ktorým bude musieť Európa v najbližších rokoch čeliť a ktoré doposiaľ ignorovala. Hneď prvou otvorenou otázkou je, do akej miery si výzvy, ktoré z udalostí v januári 2009 vyplývajú, vôbec uvedomuje.

Výzva číslo jeden: Ukrajina

Bezprostredné výzvy pre Európu vyplývajú z vnútropolitického vývoja na Ukrajine, ktorý je do značnej miery poznačený práve netransparentnou politikou miestnych elít v oblasti energetiky, ako aj z povahy bilaterálnej dohody medzi ruským plynárenským monopolom Gazprom a ukrajinskou monopolnou plynárenskou spoločnosťou Naftohaz Ukrajiny.

Bezprostrednou príčinou rusko-ukrajinskej „plynovej vojny" bol konflikt medzi prezidentom Ukrajiny Viktorom Juščenkom a premiérkou Juliou Tymošenkovou, ktorých v súčasnosti už nerozdeľuje iba mocenský spor, ale čoraz väčšmi sa dostávajú do popredia aj ich odlišné názory na geopolitické postavenie Ukrajiny.

Rozhodnutie Gazpromu a predsedu vlády Ruskej federácie (RF) Vladimira Putina o zastavení dodávok plynu Ukrajine v januári 2009 a následná eliminácia sprostredkovateľskej spoločnosti RosUkrEnergo z bilaterálneho rusko-ukrajinského obchodu s plynom sledovalo o. i. oslabenie pozícií Juščenka. Hoci súčasný ukrajinský prezident má minimálnu podporu voličov, zatiaľ stále nestratil významné mocenské nástroje, prostredníctvom ktorých sa bude usilovať o obnovenie svojho vplyvu, minimálne cestou kompromitácie a eliminácie svojich protivníkov. V kontexte blížiacich sa prezidentských volieb preto bude snažiť o spochybnenie výsledkov rusko-ukrajinských rozhovorov a nemožno vylúčiť, že sa v prípade vhodných okolností nepokúsi aj o renegociovanie dohody z 19. januára 2009. Takisto nemožno vylúčiť, že sa nepokúsi vrátiť do hry spoločnosť RosUkrEnergo, ktorá mu a jeho bloku Naša Ukrajina zabezpečovala stabilné postavenie v štáte. Uvedené problémy budú aktuálne minimálne do prezidentských volieb, plánovaných na rok 2010.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.